طبق آيين نامه موجود براي انصراف از تحصيل پذيرفته شدگان يك دوره محروميت از شركت در آزمون دوره بعد وجود داره . اما اگر فردي امكان اين رو داشته باشه كه ثابت كند بدلايل پزشكي امكان تحصيل در رشته پذيرفته شده رو نداره محروميتش لغو ميشه كه اينهم با تشكيل كميسيون پزشكي و بررسي اسنادو مدارك پزشكي توسط دانشگاه محل تحصيل بايد به تصويب برسه درصورت تاييد مدارك شما پرونده به وزارت خونه ارسال ميشه و در وزارت خونه هم بايد تاييد بشه كه اكثر قريب به اتفاق تاييد ميشن در غير اينصورت محروميت شامل حال انصراف دهنده ميشه . تازه كار به اينجا ختم نميشه طبق قانوني كه از مهرماه 1393 ابلاغ شده درصورتيكه رزيدنت انصراف بده بايد مبلغي رو بابت جريمه به دانشگاه علوم پزشكي مربوطه پرداخت كند بابت استفاده از خدمات آموزشي رايگان و دريافت حقوق احتمالي و خوابگاه و ..... كه اين مبلغ براي سال اول حدود 17.5 ميليون تومنه و سال دوم دو برابر سال سوم سه برابر ميشه .
البته اگر انصراف سال اول و قبل از اعلام نفرات ذخيره باشه به احتمال زياد جريمه مشمول حال نميشه .
مدتيه كه دانشگاههاي علوم پزشكي بصورت هيات امنايي اداره ميشن و احتمالا مبلغ جريمه ها كمي متفاوت باشه