1) نام و نام خانوادگي را بفرماييد. مجرد هستيد يا متأهل؟
فهيمه زينل خاني/ مجرد

2) نفر چندم آزمون رزينتي هستيد؟
نفر دوم

3) محل و سال تولد خود را بفرماييد.

متولد سال 67 از شهر ابهر واقع در استان زنجان

4) فارغ*التحصيل از کدام دبيرستان هستيد؟
دبيرستان زينبيه خرمدره

5) چندمين فرزند خانواده از چند فرزند هستيد؟
دومين فرزند از 3 فرزند خانواده

** 6) والدين شما از چه جايگاه شغلي برخوردارند؟
والدينم هر دو فرهنگي هستند

7) در چه سالي و از کدام دانشگاه فارغ*التحصيل شده*ايد؟
دانشگاه علوم پزشکي تهران- سال 93

8) معدل پزشکي عمومي شما چند است؟
معدل57/189) آزمون دستياري امسال را چگونه ارزيابي مي*کنيد؟
نسبت به سال*هاي گذشته سؤالات منطقي*تر بود.

10) چه مقدار زمان را براي کسب اين رتبه علمي صرف کرده بوديد؟
ازآنجايي*که اينترن بودم، تنها در زمان*هايي که وقت آزاد داشتم، درس مي*خواندم.

11) اخذ چنين رتبه علمي را حق خود مي*دانيد؟

حداکثر تلاشم را کرده بودم و به خدا توکل کردم
12) چرا اين رشته را انتخاب کرديد؟

چون به زمينه*هاي تشخيصي علاقه*مند هستم، راديولوژي را انتخاب کردم.

13) از اينکه چنين رشته*اي را انتخاب کرده*ايد، چه احساسي داريد؟ انتظارتان از خودتان در اين رشته چيست؟
بسيار خوشحال هستم. علاقه*مند هستم تا بتوانم عضو هيات*علمي شوم.

14) فکر مي*کنيد برگزاري چنين آزمون*هايي مي*تواند معيار سنجش افراد و انتخاب رشته تحصيلي آنها باشد؟

خير. اگر تدبيري انديشيده شود و سهم کوچکي را به امتحان*هاي اينترني و علوم پايه تخصيص دهند و يا معدل را در آن دخيل کنند، مناسب*تر خواهد بود.
15) به*عنوان 10 نفر برتر در آزمون دستياري، آيا درخواستي را از دولت تدبير و اميد يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي داريد؟

اگر وزارت بهداشت بتواند امتيازي را براي طرح تخصصي در نظر بگيرد، قطعاً انگيزه افراد بيشتر خواهد شد.