سلام دوستان ...منم وقت ندارم برا دروس مينور ايا فقط با زدن تست دروس مينور ميتونم نتيجه اي بكيرم؟!