دوستان من یه تجربه خوب داشتم که متاسفانه ابتر موند!
من و دوستم یک برنامه برای مرور ریخته بودیم و برای اینکه متعهد بشیم بهش هر روز از طریق oovoo از هم درس میپرسیدیم. حجم درس هر روز کم بود تا هر فرد برنامه مستقل خودشم داشته باشه منظم و هر روز سر یه ساعت مشخص روزی نیم ساعت!
حالا شما نظرتون چیه؟ کسی پایه هست؟:-)/\:-)