برای استفاده از این مراجع میبایست در کامپیوترهای دانشگاه علوم پزشکی خود، که اکثرا در این سایتها عضو میباشند، وارد سایت شوید یا اینکه از نام کاربری اختصاصی خودتان که در آن دانشگاه برای خود ایجاد کرده اید وارد این سایتها شوید.
نمونه این سایتها مرجع بی نظیر کوکرین میباشد. با سوال از مسوول اینترنت دانشگاه خود میتوانید از اینکه دانشگاه شما در کدامیک از این مراجع عضو میباشد، مطمئن شوید.