متقاضيان ثبت نام در آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي 90-89 مي*توانند از تاريخ 4 تا 24 شهريور ماه سال جاري نسبت به ارسال مدارك خود اقدام كنند.
به گزارش پايگاه خبري و اطلاع*رساني وب*دا داوطلبان متقاضي شركت در اين آزمون بايد داراي دانشنامه دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي عمومي و يا مدرك معتبري كه نشان دهنده فراغت از تحصيل داوطلب است، ارائه كنند.
شايان ذكر است مدارك تحصيلي خارج از كشور بايد به تاييد يكي از وزارتخانه*هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.
ارائه گواهي معدل دوره تحصيلي براي دانشجويان ترم آخر كه اين گواهي براساس معدل ترم*هاي گذرانده شده مي*باشد، ضروري است و در صورتي كه در مدرك تحصيلي، معدل قيد شده باشد نيازي به ارائه گواهي معدل نيست.
برپايه اين خبر موافقت نامه كتبي بدون قيد و شرط از بالاترين مقام مسئول اداري جهت ادامه تحصيل در مقطع Ph.D براي مربيان رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موسسات وابسته الزامي است.
داوطلبان* جهت اطلاعات بيشترمي*توانند به سايت* سنجش به *نشاني www.sanjeshp.ir مراجعه كنند.

لینک خبر: [url]http://behdasht.gov.ir/index.aspx?sitei[/url] ... view=16270
09:20 - سه شنبه 26 مرداد 1389 / شماره : 16270