گروه اجتماعي / حوزه بهداشت و درمان
89/10/27 - 13:02
شماره:8910270734

معاون تحقيقات وزارت بهداشت:
ربات جراح دهه فجر رونمايي مي*شود

تصویر
خبرگزاري فارس: معاون پژوهشي وزارت بهداشت گفت: امسال در دهه فجر اولين ربات جراح مغز كه در جراحي*ها مي*تواند كمك كند رونمايي مي*شود.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، مصطفي قانعي امروز در اولين مجمع روساي دانشگاه*هاي طب سنتي كه در دانشگاه طب سنتي تهران برگزار شد افزود: سهم داروهاي گياهي در كشور بايد افزايش پيدا كند. ميزان افزايش سهم اين داروها در برنامه پنجم توسعه مشخص شده كه هم اكنون 3درصد است و بايد افزايش يابد كه بايد تا پايان برنامه پنجم به 10 درصد يعني 3 برابر برسد و در آينده به 30 درصد برسد.

قانعي گفت: در شبكه تحقيقاتي كه براي داروهاي گياهي تشكيل شد،بالاترين محققان كشور عضو هستند و از نماينده*هاي وزارت بهداشت و بخش*هاي خصوصي در اين شبكه حضور دارد.

وي ادامه داد:هم افزايي بين نيروها براي تحقق برنامه نيز بايد وجود داشته باشد. در اين شبكه بايد شوراي راهبردي تشكيل شود و پس از تشكيل شوراي راهبردي برنامه*هايي داده مي*شود كه بدانيم كه چگونه اهداف وزارت بهداشت را در اين امر به تحقق برسانيم.

معاون پژوهشي وزارت بهداشت افزود: در اين شبكه حمايت*هاي لازم را انجام خواهيم داد. ما اين شبكه را به شكل مستقل نمي*بينيم اين شبكه در يك برنامه جامع وزارت بهداشت وجود دارد و براي طب ايراني يك هدفگذاري كلي در طب ايراني داريم.

وي گفت: طب ايراني كاركرد خود را دارد به طوري كه در مقالات معتبر دنيا نيز بايد به طب ايراني اشاره شود و كشورهاي ديگر نيز بايد از اين طب استفاده كنند.

قانعي گفت: در سفري كه به كشور چين داشتيم. طب سوزني را وارد كشور كرديم. در حالي كه اين طب مربوط به چيني*هاست و متعلق به كشور ايران نبود. طب سوزني كاركرد مشخصي داشت و اثر آن در كتابها آورده شده بود. در صورتي كه مجامع علمي كاركرد طب سوزني را بپذيرند. ايران نيز از اين طب در كشور استفاده مي*كند.

وي اضافه كرد: قصد ما اين است كه با توجه به اينكه تبحر و تواني كه در گياهان دارويي داريم و با توجه به اخلاق و فرهنگ ايراني، به كمك فرهنگ گذشته خودمان مي*توانيم طب سنتي را توسعه دهيم.

*سالانه 400 تن قرص بروفن براي كاهش دردهاي عضلاني در كشور مصرف مي*شود

وي گفت: كاركرد طب سنتي تأمين سلامت مردم است. براي مثال مي*توان گفت كه براي يك درمان بيماري عضلاني هزينه*اي در طب مدرن تحميل مي*شود. به عنوان مثال سالانه براي درمان دردهاي عضلاني و ورم 400 تن قرص بروفن مصرف مي*كنيم كه علاوه بر اينكه هزينه زيادي تحميل مي*شود عوارضي را براي مصرف كننده به جا مي*گذارد.

قانعي گفت: اگر در طب سنتي دارويي باشد كه هم دردهاي عضلاني را برطرف كند و هم عوارضي براي مصرف كننده نداشته باشد مي*تواند موثر باشد و بايد تحقيق صورت گيرد و به صورت يك مقاله درآيد و دنيا را به سمت مصرف آن پيش برد.

وي گفت: در تحقق اين اهداف بايد از گياهان دارويي و طب سنتي ايران استفاده شود. طب سنتي در اذهان مردم به شكل يك عطاري شكل پيدا كرده كه اين درست نيست و بايد طرح جامعي وجود داشته باشد.

معاون پژوهشي وزارت بهداشت گفت: امروزه سايه كمپاني*هاي دارويي دنيا در پشت علم پزشكي است . آنها قدرتي دارند و ما بايد در مقابل آنها طب سنتي را رواج دهيم. اثبات كردن يك طب بايد به زبان علمي روز دنيا بيان شود و مبتني بر شواهد باشد.

قانعي اضافه كرد: در ايران حدود 500 گياه دارويي توسط بخش*هاي مختلف توليد شده است. اين داروها ثبت شده و در بازار موجود است. براي داروهاي گياهي يك ارزشي قائل شده*ايم كه خود شركت قيمت دارو را مشخص مي*كند.

وي گفت: براي دانشجويان پزشكي، پرستاري دو واحد درسي فرهنگ و تمدن پزشكي ايران و اسلام اضافه شده است كه آنها از منابع نياكان خودشان مطالب را به زبان علمي درمي*آورند و چاپ مي*كنند و خروجي اين مطالب در يك مجله آورده مي*شود.

وي گفت: داروهاي گياهي بايد مبتني بر شواهد باشد. به همين خاطر آزمايشگاهي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اين داروها را آزمايش مي*كند و پس از تأييد و در اختيار مردم قرار مي*گيرد.

معاون تحقيقات و فناوري وزير بهداشت گفت: دانشجوياني كه در دانشكده طب سنتي تحصيل مي*كنند و از اين دانشگاه فارغ*التحصيل مي*شوند. مدرك دكتراي طب سنتي دريافت مي*كنند و اجازه طبابت دارند. اين در حالي است كه در دنيا از افراد غيرپزشك براي طبابت استفاده مي*كنند.

وي گفت: در حوزه علم پزشكي يك نقشه جامع سلامت طراحي كرده*ايم كه در دهه فجر، نقشه راه پياده كردن نقشه سلامت رونمايي مي*شود كه بر اساس آن مي*توانيم در برنامه 1404 كه پيش*بيني كرده*ايم رتبه اول منطقه را كسب كنيم.

قانعي گفت: در تكنولوژي روز دنيا از فناوري*هاي مختلفي مانند تله**مديسن و استفاده از رباتها در جراحي*ها از اهميت زيادي برخوردار است و برخي از كشورهاي دنيا از اين فناوري استفاده مي*كنند.

وي افزود: امسال براي اولين بار ربات جراح كه در جراحي*هاي مغز مي*تواند به جراح كمك كند دهه فجر رونمايي مي*شود و تست*هاي موفقي بر روي جسد با استفاده از اين ربات انجام شده است.
انتهاي پيام/ش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910270734