امتحان بورد تخضی پیش نیاز هییت علمی شدن و یا شرکت در امتحان فوق تخصص هست.
کتبی و osce داره
حد نصابش هم 105 میشه
حالا ارتقا هم بگم دیگه:
حد نصاب ارتقاء سال یک به دو 65
سال دو به سه 75
سال سه به چهار 85
امتحان پره بورد یا همون دریافت درجه تخصص 95
بورد 105

امتیازاتش هم اینه که چند نفر اول که بستگی به ظرفیت رشته داره رو به عنوان هیئت علمی میگیرن
در صورتیکه امتحان بورد رو قبول بشین،راحت تر برای کار میگیرنتون
و برای طرح ضریب k هم جاهای بهتری میفتین