در نشست خبري ؛
برنامه*هاي معاونت آموزشي وزارت بهداشت در سالجاري تشريح شد

خبرگزاري فارس: معاون آموزشي وزارت بهداشت در يك نشست خبري برنامه*هاي آموزشي اين معاونت را در سالجاري تشريح كرد.


تصویر
گروه اجتماعي / حوزه بهداشت و درمان
89/07/16 - 00:48
شماره:8907151050

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس محمدعلي محققي در نشست خبري معاونت آموزشي وزارت بهداشت اظهار داشت: موضوع رتبه*بندي دانشگاه*هاي علوم پزشكي از مهمترين موضوعاتي است كه بسيار مهم و تأثيرگذار در دنيا محسوب مي*شود و به همين دليل در سطوح دنيا سيستم*هاي رتبه*بندي متفاوتي تعريف شده است و دانشگاه*ها را در اين سطوح رتبه*بندي مي*كنند.
وي افزود: رتبه*بندي دانشكده*هاي پزشكي ابتدا از سال 1379 شروع شد و در حال حاضر طرح اوليه آن آماده شده و امسال عملياتي مي*شود.
محققي تصريح كرد: در رتبه*بندي دانشگاه*هاي علوم پزشكي كشور 20 شاخص در نظر گرفته شده است و هدف اين رتبه*بندي ايجاد رقابت سالم، پويا، نوآور و برتر است.
همچنين بايد توجه داشت كه رتبه*بندي بين دانشگاه*هاي هم تيپ انجام مي*شود اما اين امكان هم فراهم است كه دانشگاه*هاي تيپ 2 و 3 با هم رقابت كنند.
معاون آموزشي وزارت بهداشت ادامه داد: اعضاي هيئت علمي هر دانشگاه از لحاظ تعداد و مرتبه*ها، رشته*هاي موجود و رشته*هاي ايجاد شده و تعداد رشته*هاي در مقاطع تحصيلات تكميلي، انطباق و تحليل عملكرد دانشگاه*ها در ارتباط با برنامه راهبردي آموزشي دانشگاه، مديريت جلسات با سه شاخص شكل*، نحوه اداره و تأثيرگذاري جلسات آموزشي دانشگاه*ها و دانشجويان از مهمترين شاخص*هاي رتبه*بندي دانشگاه*ها محسوب مي*شود.
وي اضافه كرد: بودجه آموزشي و نحوه مديريت و توزيع آن، جذب هيئت علمي براساس برنامه*هاي بلند مدت دانشگاه، ثبات مديريت، بكارگيري نخبگان و جوانان در عرصه*هاي مديريتي، فناوري اطلاعات و روان نمودن جريان اطلاعات و مديريت و وب*سايت آموزشي و همچنين پيشرفت و افت تحصيلي از ديگر شاخصه*هاي رتبه*بندي دانشگاه است.
محققي يادآور شد: همچنين عملكرد مراكز ADC به عنوان اتاق فكر دانشگاه*ها، عملكرد آموزش مداوم دانشگاه*ها با توجه به ميزان اختيارات، ارزيابي مديران ستادي وزارت با مسئولان دانشگاهي، عملكرد برگزاري جشنوارههاي مختلف از جمله جشنواره شهيد مطهري، فعاليت*هاي ويژه دانشگاه*ها از نظر نوآوري و فناوري*هاي جديد و آموزش پاسخگو و اخلاق حرفه*اي از ديگر شاخصه*هاي رتبه*بندي دانشگاه*ها است.
محققي گفت: در حال حاضر نقشه جامع سلامت تدوين شده است و پس از تصوير نهايي نقشه جامع علمي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ مي*شود.
وي با بيان اينكه در اين نقشه 6 اولويت مدنظر قرار گرفته است خاطرنشان كرد: اولويت دادن به علم و فناوري پاسخگوي نيازهاي سلامت جامعه، حضور مؤثر در عرصه*هاي بين*المللي، تكميل چرخه نوآوري، صيانت از منابع بخش سلامت، تحول در نظام آموزش بخش سلامت و تبديل گفتمان علمي به گفتمان مسلط جامعه از مهمترين اين اولويت*ها محسوب مي**شود.
معاون آموزشي وزارت بهداشت اضافه كرد: مهمترين نكته نقشه علمي سلامت كشور تحول نظام آموزش پزشكي است كه با رويكرد اعتبار بخشي در حوزه آموزش پزشكي شروع شده است كه اميدواريم سند تحول آموزش پزشكي كه در برخي شئون منحصر به فرد است و ايران مي*تواند آن را به عنوان الگو به دنيا ارائه كند هر چه سريعتر نتايج خود را نشان دهد.
وي اضافه كرد: امروز درآمدهاي جامعه بيشتر از فروش نفت است اما در جامعه اي كه گفتمان علمي در آن گفتمان مسلط جامعه است آن درآمد بيشتر از توليد دانش ايجاد مي*شود و ما در نظر داريم در بخش سلامت و براساس نقشه جامعه سلامت كشور به جايي برسيم كه نه تنها اهداف سلامت را تأمين كنيم بلكه توليد كننده درآمد براي بخش*هاي ديگر جامعه نيز باشيم.
محققي گفت: ويژگي ديگري كه در سال تحصيلي جاري نظام آموزش پزشكي را تحت تأثير قرار خواهد داد اجراي نقشه جامع علمي كشور است.
معاون آموزشي وزارت بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ظرفيت*هاي رشته*هاي پزشكي و آزمون*هاي مختلف تصريح كرد: از نظر ظرفيت*ها يك موضوع تأثيرگذار در بحث آزمون*هاي ورودي وزارت بهداشت به قانون اين وزارتخانه در دوره*هاي تكميلي و تحصيلي برمي*گردد كه اين قانون تصويب و اجرا شده است و براساس آن بسياري از سهميه*ها مانند سهميه*هاي زنان در آزمون دستياري حذف مي*شود و عمده توجه به ايجاد رقابت آزاد است.
وي اضافه كرد: در خصوص بورسيه*ها كه در سابق بيشتر مورد توجه بود در حال حاضر تحولات زيادي را در برداشته بطوريكه نيازهاي فعلي براي اعزام دانشجو به خارج كشور به منظور شركت* در دوره*هاي PHD در بسياري از رشته*ها به طور كامل مرتفع شده است.
محققي گفت: در حال حاضر در 63 رشته PHD وزارت بهداشت دانشجو تربيت مي*كند كه البته آموزش آن از كيفيت بالايي هم برخوردار است و مي*تواند با سيستم هاي پيشرفته دنيا رقابت كند لذا نياز به اعزام دانشجو مرتفع شده اما رشته*هاي جديدي هم در دنيا تأسيس شده است كه نياز به اعزام وجود دارد و اعزام آنها انجام مي*گيرد.
محققي يادآور شد: از طرفي نبايد تعامل با سيستم*هاي علمي دنيا از بين برود و جهت*گيري اين موضوع بيشتر به دوره*هاي كوتاه مدت آموزشي مانند فرصت*هاي مطالعاتي براي اساتيد، دوره*هاي تكميلي كوتاه مدت براي دانشجويان تحصيلات تكميلي و همايش*هاي بين*المللي و علمي برمي*گردد.
وي ادامه داد: در حال حاضر برنامه خاصي براي بورسيه در سال تحصيلي جديد به صورت متمركز وجود ندارد.
معاون آموزشي وزارت بهداشت: در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آزمون*هاي دهه سوم شهريور ماه گفت: در اين دهه آزمون*هاي دانش*نامه تخصصي، گواهينامه تخصصي و آزمون علوم پايه پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و كارورزي برگزار شد.
وي افزود: در آزمون دانشنامه تخصصي كه در 25 رشته برگزار شد ركورد شركت كننده زده شد و از 2 هزار و 203 نفر متقاضي آزمون 60 درصد حدنصاب آزمون پزشكي دانشنامه را احراز كردند.
محققي با بيان اينكه سطح اين آزمون بسيار بالاست و رقابت بسيار فشرده*اي را شاهد هستيم اضافه كرد: در مرحله شفاهي آزمون از مجموعه شركت كنندگان كه هزار و 327 نفر از مرحله آزمون كتبي بودند و 279 نفر نيز منحصرا در آزمون شفاهي شركت كردند از اين مجموعه هزار و 85 نفر پذيرفته شده*اند.
محققي يادآور شد: در قسمت گواهينامه هم رقابت محدود*تر است و افرادي به آزمون گواهينامه معرفي مي*شوند كه تمام مراحل ارتقاء را طي كردند كه از مجموع هزار و 719 شركت كننده هزار و 673 نفر قبول شدند.
محققي ادامه داد: در بخش فوق تخصصي نيز 21 رشته وجود دارد كه 262 نفر از مجموع 284 نفر شركت كننده در مرحله كتبي قبول شده*اند و در آزمون شفاهي 197 نفر پذيرفته شده*اند و اغلب آنها اعضاي هيئت علمي دانشگاه*ها يا افرادي كه در بيمارستان*هاي فوق تخصصي فعاليت مي*كنند بوده*اند.
محققي خاطرنشان كرد: در آزمون كارشناسي ارشد نيز تحولاتي صورت گرفت كه در اين آزمون 4 رشته سلامت و رفاه اجتماعي، سلامت در بلايا و فوريت*ها آموزش*هاي پزشكي، و توصيه*هاي ميكروبي به مجموع 51 رشته اين آزمون اضافه شد و مجموعا 2 هزار و 698 نفر پذيرفته شدند كه اين تعداد حدود 50 درصد از ظرفيت نهايي سال گذشته بيشتر است.
وي با بيان اينكه توسعه تحصيلات تكميلي در اين سطح كار بسيار دشواري است و از چالش*هاي نظام سلامت بوده است افزود: در حال حاضر بنا داريم اين ظرفيت را در سال آينده به 100 درصد ظرفيت نهايي افزايش دهيم.
معاون آموزشي وزارت كشور اظهار داشت: ظرفيت دانشگاه*هادر حال حاضر نسبت به بالاترين سطح پذيرش 50 درصد افزايش داشته است و پيش*بيني مي*شود 800 نفر در مقاطع PHD پذيرش داشته باشيم و اين پذيرش شامل پذيرش عادي و آزاد است و شعب بين*الملل، دانشگاه*ها و مقطع كارشناسي ارشد 377 نفر پذيرش دارند.
وي در پايان با اشاره به امتحان دستياري تخصصي رقابت بسيار سنگيني در آن ايجاد مي*شود گفت: بسياري از مدارك مشابه فارغ*التحصيلان خارج از كشور قابل مقايسه با مدارك داخل نيست و ما اجازه نخواهيم داد كيفيت نازله حاصل را در كنار مدارك داخل قرار دهيم ولي بايد فرصت داده شود كه افراد بتوانند ترازهاي يكسان را احراز كنند.
انتهاي پيام/


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8907151050