دبير شوراي آموزش پزشكي، تخصصي خبرداد:

تأسيس بانك سؤال در معاونت آموزشي وزارت بهداشت

تصویر

جهت بهره*گيري از توان علمي همه اعضاي هيأت علمي دانشگاه*ها و پيشگيري از مضرات طرح سؤال در يك زمان كوتاه، بانك سؤال در معاونت آموزشي تأسيس مي*شود.

دكتر سيدامير محسن ضيايي دبير شوراي آموزش پزشكي، تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با وب*دا ضمن اعلام اين خبر گفت: برنامه ايجاد بانك سؤال بدين گونه است كه اعضاي هيأت ممتحنه آزمون*هاي پزشكي را در فواصل معين با وقت كافي دعوت كرده و سؤالات كيفي آنان را اخذ و در بانك سؤال نگهداري مي*كنيم تا در آزمون*هاي بورد از آنها استفاده شود.

وي افزود: اعضاي هيأت ممتحنه در زمان برگزاري آزمون*ها به جاي طراحي سؤال در يك زمان محدود، از بين سؤالاتي كه قبلاً به بانك سؤال ارائه داده*اند سؤالات آزمون را انتخاب و مابقي سؤالات را به بانك بر مي*گردانند.

وي مزيت*هاي تأسيس اين بانك را چنين توضيح داد: تأسيس اين بانك علاوه بر جلوگيري از مضرات طراحي سؤال در يك زمان كوتاه، فرصتي است براي همه اعضاي هيأت علمي دانشگاه*هاي علوم پزشكي سراسر كشور كه طبق فرمت اعلام شده از سوي شوراي آموزش پزشكي، تخصصي طراحي سؤال كرده و به صورت بالقوه عضو هيأت ممتحنه آزمون*هاي پزشكي شوند.

ضيايي تأكيد كرد: گروه*هاي مميزي در شورا نيز سؤالات را از نظر سطح علمي، محتوا و ساختار بررسي كرده و در صورت مناسب بودن، آنها را وارد بانك مي*كنند.

وي افزود: استفاده از سؤال يك عضو هيأت علمي كه توسط اعضاي بوردها انتخاب شده و در آزمون*ها به كار مي*رود، امتيازاتي براي آن عضو هيأت علمي بدنبال خواهد داشت.

وي ارتقاء كيفي سؤالات آزمون*هاي پزشكي را مزيت ديگر اين اقدام اعلام كرد و گفت: با تأسيس بانك سؤال، افراد مستعدي كه مي*توانند بالقوه عضو بوردهاي تخصصي شوند شناسايي شده و به مرور جايگزين اعضاي فعلي مي*شوند.

وي امنيت بانك سؤال را مورد اشاره قرارداد و بيان داشت: سازوكارهاي امنيتي بانك كاملاً پيش*بيني شده و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت، كما اين كه هم*اكنون نيز در 6 رشته فوق*تخصصي، اين بانك، ذخيره سؤال در اختيار دارد و در صورت نياز مي*توان از آنها استفاده كرد.

لینک خبر: [url]http://behdasht.gov.ir/index.aspx?sitei[/url] ... view=17921

10:15 - دوشنبه 29 شهريور 1389 / شماره : 17921