عنوان : قانون شرکت در دستیاری در طرح

سوال :
با سلام می خواستم بپرسم طرح رادر چه مناطقی باید رفت که بتوان در سال اول شروع طرح در امتحان دستیاری شرکت کرد

جواب :
باسلام
براي شركت در امتحان دستياري در حين انجام طرح نكات زير بايد رعايت شود .١-حداكثر سه ماه پس از فراغت از تحصيل طرح شروع
شود . ٢-خدمت در مناطق باضريب چهار پنجم به پايين
٣-در صورت قبولي در ازمون دستياري تاروز شروع كلاس (٣١/٦/)
انجام طرح در ان منطقه ادامه يابد.

منبع: [url]http://it.behdasht.gov.ir/index.aspx?si[/url] ... &pro=nobak

اطلاعات بیشتر: http://it.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=101&pageid=2040&faqid=3505&pro=n obak