رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت:


تحول در نظام پذيرش دستيار تخصصي پزشكي 3 تا 5 سال طول مي*كشد

خبرگزاري فارس: رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي گفت: ايجاد تحول در نظام پذيرش دستياري تخصصي پزشكي 3 تا 5 سال زمان مي*برد.

به گزارش خبرگزاي فارس، به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت، نادر ممتاز منش درباره چگونگي ايجاد اين تحول گفت: هدف اصلي ايجاد اين تحول توانمندسازي عملي دانشجوياني است كه هم و غم خود را فقط صرف مطالعه*هاي تئوريك براي قبول شدن در اين آزمون مي*كنند، بنابراين طبيعي است كه اين تحول نياز به زمان دارد و تحقق آن به صورت آني امكانپذير نيست.

وي افزود: ايجاد اين تحول بايد با در نظر گرفتن كامل جنبه*هاي مختلف آن از جمله اعتبار و پايايي آزمون باشد. از طرفي بحث عدالت در پذيرش دانشجو پس از لحاظ كردن پارامترهاي تحولي نيز مقوله مهم ديگر است كه بايد مدنظر قرار گيرد.

ممتازمنش با اشاره به اينكه هم*اكنون اكثر دانشجويان صرفاً خود را براي پاسخگويي به سؤالات چهارگزينه*اي آزمون آماده كرده و برنامه*ريزي*شان در زمينه مطالعه چند كتاب مرجع خلاصه مي*شود گفت: اين يك تهديد براي آموزش پزشكي كشور است كه دانشجويان انگيزه*شان فقط گذراندن مرحله تئوري آزمون باشد در صورتي كه هدف اصلي آموزش پزشكي، توانمندسازي فارغ*التحصيلان دستياري تخصصي براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه، مردم و برنامه*ريزان ارشد نظام سلامت كشور است.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905270586