مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت از ایجاد 5 رشته - محل دستیاری، یک اخطار آموزشی به یک دوره دستیاری و ایجاد دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آخرین جلسه شورای گسترش و ارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی با راه اندازی 5 رشته - محل در چهار دانشگاه موافقت شد.

وی اضافه کرد: شورای گسترش با پذیرش دستیار در رشته پرتو درمانی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، رشته های زنان و زایمان و بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، رشته چشم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و رشته اورولوژی در دانشگاه علوم پزشکی همدان موافقت کرد.

ضیایی یادآور شد: همچنین شورای گسترش در ارزیابی های خود به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی در رشته داخلی اخطار آموزشی داده است.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت همچنین از موافقت این شورا با ایجاد دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد.

لینک خبر
[url]http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.a[/url] ... ID=1091062