تهران:۱۲:۴۶ , 30/1/1389
محققی به مهر خبر داد:
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: سهمیه زنان در دوره دستیاری حذف شده است و آنچه از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات شورای نگهبان مستفاد می شود تنها اختیاراتی است که برای پیش بینی نیازهای مناطق محروم درنظر گرفته شده است.
دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهت گیری سهمیه های دستیاری به سمت مناطق محروم خواهد بود.

وی افزود: تا زمانی که مصوبات مجلس از مسیر قانونی به ما نرسد ما نمی توانیم آن را اجرا کنیم و همچنین در صورتی که قانونی مستلزم آیین نامه اجرایی باشد باید آیین نامه آن را نیز تدوین کرد که به نظر می رسد در مورد طرح عدالت آموزشی این موضوع مصداق دارد.

محققی خاطرنشان کرد: در مورد همه امور مربوط به آزمون دستیاری در سال آینده، وزارت بهداشت در زمان متقضی و به هنگام آن را به داوطلبان اطلاع می دهد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در مورد سهمیه های دوره دستیاری خاطرنشان کرد: در طول فرصت هایی که وجود دارد از نظر سهمیه های دستیاری، وزارت بهداشت تابع نظر مجلس شورای اسلامی و مراجع دیگری که حق ورود به این بحث را دارند، است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: شورای آموزش پزشکی و تخصصی تا زمانی که مصوبه خاصی حق قانونی آن را لغو نکرده است، حق ورود به این بحث را دارد و قوانین این شورا لازم الاجرا است. ظرفیت های پذیرش آزمون و سهمیه بندی ها نیز تابع نظرات شورای آموزش پزشکی و تخصصی است.


تهیه آیین نامه اجرایی تحول در نظام پذیرش دستیاری


وی از تهیه آیین نامه اجرایی تحول در نظام پذیرش دستیاری خبر داد و به مهر گفت: آیین نامه اجرایی تهیه شده است و پس از ارائه به نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورد تصویب نهایی قرار می گیرد و به موقع به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: تحولات در نظام پذیرش دستیاری تخصصی به صورت تدریجی اجرایی می شود و به طور مثال در مورد تاثیر 10 درصدی نمره آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) این موضوع ترجیحی اعمال می شود و برای افرادی که در زمان مقتضی به این نمره دست نیابند مورد محاسبه قرار نمی گیرد و افراد دیگری که این نمره را داشته باشند می توانند از آن استفاده کنند.

تغییرات منابع آزمون دستیاری

وی در مورد تغییرات منابع آزمون دستیاری گفت: بر اساس آیین نامه ضوابط اعلام منابع آزمون دستیاری، منابع آزمون باید در دسترس همه داوطلبان قرار داشته باشد و همه بتوانند از آن برای آزمون استفاده کنند.

محققی افزود: تغییرات منابع آزمون دستیاری در سال جاری برای آزمون 89 به صورت منابع جدید است و در واقع تمامی نسخه های جدیدی که از کتب وجود داشته، معرفی شده است. منابع روزآمد برای آزمون معرفی شده و نسبت به گذشته تغییر کرده است.