گروه اجتماعي / حوزه بهداشت و درمان
89/11/04 - 12:34
شماره:8910280528

معاون توسعه وزارت بهداشت:
آگهي استخدام پرستاران 10 بهمن در جرايد منتشر مي*شود


تصویر


خبرگزاري فارس: معاون توسعه وزارت بهداشت گفت:* آگهي استخدام پرستاران 10 بهمن در جرايد منتشر مي*شود و از سال 90 فرآيند جذب و به*كارگيري آنها نهايي مي*شود.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، سيدعباس حسني در جلسه ستاد انتخابات نظارم پرستاري اظهار داشت: براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري به استخدام 23 هزار پرستار نياز بود كه طبق جدول زمان بندي و هماهنگي*هاي انجام شده آزمون استخدام پرستاري ششم اسفند در تمامي دانشگاه*هاي علوم پزشكي كشور برگزار مي*شود.

وي افزود: آزمون ششم اسفند فراخوان عمومي در تمام دانشگاه*هاست لذا همه رشته*هايي كه شامل اين قانون مي*شود مي*توانند در اين
آزمون شركت كنند و جذب دانشگاه شوند.

حسني يادآور شد: از 10 بهمن آگهي استخدام پرستاري در جرايد منتشر مي*شود و فرآيند جذب پرستاران طبق مقررات قانوني انجام مي*شود و از سال 90 كار جذب و به كارگيري آنها نهايي مي شود.

وي افزود: تدابير لازم براي مراكز توسعه يافته و جديدالاحداث كه همچنان به نيرو و كادر پرستاري نياز دارد اتخاذ شده است كه اگر پرستاران شركتي و قراردادي اين مراكز در آزمون شركت كنند از ظرفيت*هاي قانوني براي به كارگيري نيروهاي قراردادي استفاده كنند.

حسني اضافه كرد: تبديل وضعيت تمام نيروهاي شركتي در خانواده وزارت بهداشت كه شرايط لازم را دارند در حال پيگيري و انجام است.
انتهاي پيام/گ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910280528