وزير بهداشت اعلام كرد؛

كاهش قابل توجه پرداخت*هاي مردمي با تعيين و ابلاغ تعرفه*ها

تصویر


تعرفه*هاي برخي رشته*هاي پزشكي از جمله زنان و مامايي تعيين و ابلاغ شده است.

به گزارش وب*دا دكتر مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اعلام اين خبر گفت: در برخي رشته*ها تعرفه*هاي پزشكي تعريف نشده بود و همين باعث مي*شد مردم تمام مبالغ را از جيب خود بپردازند.

وي افزود: با تعيين اين تعرفه*ها آنچه مردم از اين پس از جيب خود خواهند پرداخت به شدت كاهش مي*يابد. / 202

[url]http://behdasht.gov.ir/index.aspx?sitei[/url] ... view=26039
16:30 - شنبه 2 بهمن 1389 / شماره : 26039 /