گروه اجتماعي / حوزه بهداشت و درمان
89/11/02 - 11:58
شماره:8911020492

رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت:
پزشك نبايد در مطب بنشيند و منتظر بيمار باشد

تصویر
خبرگزاري فارس: رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت گفت: پزشك نبايد به گونه*اي تربيت شود كه در مطب خود بنشينند و منتظر آ*مدن بيمار شود بلكه بايد براي سلامت جامعه به طور فعال وارد عمل شود.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس؛ نادر ممتازمنش در دومين همايش مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه*هاي علوم پزشكي كشور كه صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد اظهار داشت: اين همايش با هدف فراهم*كردن فرصتي براي به اشتراك*گذاشتن نظرات اين دفاتر و مراكز از سراسر كشور و طرح برخي چالش*ها برگزار شد.

وي افزود: مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در بسياري از دانشگاه*هاي دنيا فعاليت دارند اما تنها كشوري كه تمام دانشگاه*هاي علوم پزشكي آن داراي اين مركز هستند ايران است كه از سال 70 اين مراكز آغاز به كار كرد*ه*اند.

ممتا*ز*منش تصريح كرد: مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي فرآيند، كنترل و ارزيابي آموزش را برعهده دارند و بر اساس آن، ارزيابي نحوه آموزش، ارزيابي برنامه*هاي درسي و فعاليت*هاي اعضاي هيئت علمي را انجام مي*دهند.

وي اضافه كرد: ابتداي مهر امسال در اجماعي كه جمعي از صاحبنظران آموزش پزشكي دنيا در آفريقاي جنوبي انجام دادند. سندي با موضوع پاسخگويي اجتماعي دانشگاه*هاي علوم پزشكي تهيه شد كه تمام دانشگاه*هاي علوم پزشكي دنيا بايد آن را رعايت كنند و اعتبار بخشي اين دانشگاه*ها بستگي به پاسخگويي آنها به سلامت مردم است.

ممتاز*منش خاطر نشان كرد: دانشگاه*ها بايد به گونه*اي برنامه*ريزي كنند كه پاسخگويي نظام اجتماعي باشند كه البته اين موضوع براي دنيا موضوع جديدي است كه براي ايران كه سالها آموزش و درمان پزشكي سالها ادغام شده است موضوع جديدي نيست.

وي اضافه كرد: اكثر دانشگاه*هاي علوم پزشكي دنيا با جمعيت اطراف خود ارتباطي ندارند و اين در حالي است كه در كشورمان دانشگاه*هاي علوم پزشكي جمعيت و منطقه تعريف شده*اي را تحت پوشش خود قرار مي*دهند.

رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت ادامه داد: در پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي، سلامت، مسئوليت اصلي با مراكز مطالعاتي است كه همسو با نيازهاي رو به رشد جامعه متخصصان مختلفي را با كيفيت و كميت مناسب تربيت مي*كنند.

وي گفت: در تربيت دانشجويان پزشكي توجه اصلي معطوف به فارغ*التحصيلاني است كه متعهد به ارائه مراقبت*هاي سلامت اوليه هستند. پزشك نبايد به گونه*اي تربيت شود كه در مطب خود بنشيند و منتظر بيمار شود بلكه بايد به فكر سلامت جامعه خود نيز باشند.
انتهاي پيام/ش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911020492