گروه دانشگاه / حوزه علمي-فناوري
89/10/29 - 14:53
شماره:8910290720

انتخاب دوست به ژن افراد بستگي دارد
خبرگزاري فارس: تحقيقات نشان مي*دهد ژن افراد در انتخاب دوست آن*ها مؤثر است.

تصویر

به گزارش خبرگزاري فارس، محققان ايالات متحده آمريكا اعلام كردند كه در شواهد تجربي خود مجموعه ژنتيكي را كشف كردند كه با روابط دوستي مرتبط است.

استفاده از داده*هاي 2 تحقيق مستقل كه روي ژن افراد انجام شده اين نتايج را نشان مي*دهد.

جزئيات اين تحقيقات در مجله آكادمي ملي ساينس منتشر شده است و نشان مي*دهد كه افرادي كه معتاد به الكل هستند به دليل وجود ژن " DRD2 " تمايل به پيدا كردن دوستاني همانند خودشان دارند.

محققان در اين تحقيقات 6 ژن مختلف را مورد بررسي قرار داده*اند و همچنين اين محققان در مطالعات خود ژن "CYP2A6 " را كه در متابوليسم و سوخت و ساخت خارج از بدن شامل نيكوتين را مورد بررسي قرار دادند و محققان دريافتند كه افراد حامل اين ژن نيز به طور معمول به دنبال افراد ديگر داراي اين ژن هستند.

اين محققان اعلام كردند كه اين ژن همچنين به داشتن ايده*هاي جديد نيز كمك مي*كند.

اين تحقيقات با بررسي ژن*هاي مختلف و ارتباط افراد با يكديگر نشان مي*دهد كه ژن*ها در انتخاب دوست مؤثر هستند و به طور معمول افراد به دنبال دوستاني هستند كه ژن مشترك با آن*ها دارند.

پروفسور جيمز فلوئر از دانشگاه كاليفرنيا و سرپرست اين تحقيقات گفت: شايد كه ژن*ها يك دليلي براي توضيح پيدا كردن دوست باشد اما فاكتورهاي ديگري هم در انتخاب دوست به طور مسلم مهم است.

وي افزود: يكي ديگر از فاكتورهاي انتخاب دوست اين است كه فرد در كنار دوستش بايد احساس خوبي داشته باشد و داشتن آرامش و شادي به تقويت رابطه دوستانه كمك مي*كند.
انتهاي پيام/ع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910290720