در گفت و گوی اختصاصی وب*دا با مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی؛

جزییات بزرگ ترین آزمون استخدام پرستاران تشریح شدتصویر
با توجه به ضرورت اطلاع رسانی و شفافیت مباحث مربوط به مجوزهای استخدامی تخصیص یافته برای اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام بالینی برای آحاد جامعه وب*دا مصاحبه ای با دکترحسین مبارکی مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام داد، متن کامل این مصاحبه به این شرح است.
*با توجه به اختصاص مجوزهای استخدامی قانون ارتقا بهره وری کارکنان نظام بالینی، قانون ارتقاء بهره وری از چه زمانی اجرا خواهد شد؟
**پیرو پیگیری های انجام شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص کسب مجوزهای استخدامی، مقدمات انتشار آگهی استخدام نیروهای موردنیاز به منظور اجرای قانون مورد نظر با هماهنگی معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دست اقدام است تا انشا... در صورت تائید موارد درخواستی با جذب این نیروها زمینه اجرای کامل قانون فراهم شود.
*آيا اجراي قانون ارتقاء بهره وري به منزله ورود كامل 23000 پرستار است. اگر پاسخ مثبت است بلي تا چه زماني پيش بيني مي می کنید 23 هزار نفر پرستار وارد دانشگاه ها شوند؟
**این اداره کل تلاش می کند با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور زمینه مناسبی را برای جذب نیروهای موردنیاز در سطح کشور بنحوی مهیا نماید تا شرایط استفاده از کل مجوزهای استخدامی فراهم شود .معذلک وجود نیروهای متقاضی استخدام در سطح کشور یکی از نکات مهم برای استفاده از کل ظرفیتهای مجوز مذکور است .به دانشگاهها گفته شده نهایت تلاش خود را برای اطلاع رسانی و فراخوان متقاضیان در سطح هر استان بطور گسترده بکار گیرند.
*لطفا نيروهاي باليني را بر اساس قانون ارتقاء بهره وري شامل كادر پرستاري( پرستاران، بهياران، كاردان ها و کارشناسان اتاق عمل، كاردان هاو کارشناسان هوشبري) و ساير نيروهاي باليني را(پزشك، ماما، فوريت هاي پزشكي) از محل استخدام تعداد 23 هزار نفر را مشخص نمائيد؟
**بر اساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده مشخص شده است که حداقل هشتاد درصد مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کادر پرستاری( پرستار، اتاق عمل ، هوشبری و بهیار) می باشند و بر همین اساس مراتب به دانشگاه ها ابلاغ شده که حداقل سقف مربوطه را در استخدام کادر پرستاری موردنیاز رعایت کنند.
*بعضا با خبر شديم كه برخي از روساي دانشگاه ها در پي استفاده از اختيار خاص خود براي تخصيص درصدي از سهميه فوق به نيروهاي خاص هستند. نظر شما چيست؟
**حسب ابلاغ های صورت گرفته به دانشگاهها جذب و بکارگیری هرگونه نیرو از محل این مجوزهای استخدامی بصورت موردی و خارج از نشر آگهی ممنوع می باشد و صرفا نیروهای مورد نظر برای اجرای قانون ارتقا یهره وری در دانشگاهها استخدام می شوند.
*جايگاه نيروهاي قراردادي و مشمولين تبصره 3 ماده 2 و موارد مشابه از محل استخدام 23 هزار نفر چگونه خواهد بود؟
**در خصوص نیروهای موردنظر حسب بررسیهای بعمل آمده و هماهنگی با حوزه محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دو مورد زمینه جذب این افراد در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل موردنظر از طریق شرکت در آزمون استخدامی دانشگاهها فراهم شده است . مورد اول احتساب و افزودن سنوات خدمتی آنان به حدنصاب سن مقرردر قانون و مورد دوم اولویت دادن به استخدام آنان در شرایط یکسان با سایر متقاضیان شرکت کننده در آزمون است.
*نيرو هاي مشمول قانون پزشكان و پيراپزشكان با چه شرايطي در آزمون استخدامی شركت مي کنند؟
**متقاضیان استخدام مشمول قانون پزشکان و پیراپزشکان یا باید طرح نیروی انسانی یا ضریب K خود را به اتمام رسانده با شنده یا دارای معافیت از شمولیت از این قانون را داشته باشند. معذلک در خصوص نیروهایی که در حال حاضر درحین گذراندن انجام طرح هستند ، زمینه شرکت آنان در آزمون استخدامی دانشگاه محل خدمتشان فراهم شده است.
*بعضا شنيده مي شود در برخي از دانشگاه ها ، اجراي قانون ارتقاء بهره وري به تفاسير موردي از اجراي بند هاي مربوط به قانون مي پردازند از جمله محاسبه ضرايب شب كاري و ايام تعطيل .نظر حضرتعالي در اين خصوص چيست؟
**سوالات و ابهامات دانشگاهها در مورد مفاد قانون و نحوه اجرا در محیط های تابعه در حال جمع آوری می باشد تادر قالب یک بخشنامه مراتب جهت اجرای یکسان در کل کشور مدنظر دانشگاهها قرار گیرد.
*تاريخ آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی چه زمانی است؟
**قبلا از طريق برخي رسانه ها و روساي دانشگاه ها زمان آزمون 29/11/89 اعلام شده بود اما به دليل برگزاري آزمون كارشناسي ارشد و آزمون دستياري در تاريخ فوق، آزمون استخدام پرستاران به 6/12/89 موكول شد كه اين تاريخ قطعي و در سراسر كشور يكسان خواهد بود.
*آيا استخدام 23 هزار نفر پرستار صرفا براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري (كاهش ساعت كار
پرستاران) است يا رفع كمبود نيروهاي تخصصي دانشگاه ها؟
**مجوزهای اختصاص یافته برای اجرای قانون ارتقاء بهره وری صرفا به منظور تامین نیروی موردنیاز بیمارستان ها و واحدهای درمان بستر که در حال ارائه خدمات به بیماران خود هستند و در جهت کاهش ساعت کار کارکنان مشمول پیش بینی شده است و به هیچ عنوان هدف از این مجوزها تامین کسری نیروهای تخصصی برای واحدهای راه اندازی شده یا تو سعه یافته نیست. البته در این آزمون برای جذب نیروی مورد نیاز ده بیمارستان جدیدالاحداث مجوزهای استخدامی جداگانه ای به دانشگاه های ذیربط اختصاص یافته است .همچنین با توجه به نیاز بخش بهداشتی کشور به جذب نیروهای موردنیاز در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی مجوزهای جداگانه به دانشگاههای مربوط اختصاص یافته است که همزمان در آگهی استخدام دانشگاهها لحاظ خواهد شد.
انشاءا... در مرحله بعدی امیدوار هستیم که مجوز استخدامی نیروهای موردنیاز برای بخش های جدیدالاحداث و توسعه یافته در حوزه سلامت کشور از سوی مبادی ذیربط به زودی صادر شود.
*اگر چنانچه به هر دليلي دانشگاه ها سهميه هاي تخصيص يافته به گروه هاي تعيين شده در قانون را رعايت نکنند و نيروهايي به جز نيروهاي مطرح در قانون از جمله پرستاران جذب نمايند نحوه نظارت شما چگونه خواهد بود؟
**با توجه به برنامه ریزی انجام شده نسخه مشترکی برای آگهی استخدام دانشگاهها با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تهیه شده که به آنان ابلاغ می شود، ضمنا تاکید شده است قبل از انتشار آگهی استخدامی توسط هر دانشگاه ، رشته های شغلی موردنیاز را به تفکیک شهرستانهای تابعه خود در قالب مجوزهای ارتقاء بهره وری و واحدهای جدیدالاحداث به این اداره کل ارسال نمایند .همچنین گزارش عملکرد هر دانشگاه پس از آزمون در قالب اطلاعات دریافتی بررسی و ارزیابی خواهد شد.
*آيا با ابلاغ قانون ارتقاء بهره وري به دانشگاه ها تمامي آن ها ملزم به اجراي قانون مخصوصا كاهش ساعت كار پرستاران هستند چون شنيده مي شود برخي دانشگاه ها كمبود نيرو و كمبود اعتبار را كماكان دليلي براي عدم اجراي اين قانون حتي پس از ابلاغ داده اند؟
**با توجه به پیش بینی کامل نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در قالب سهمیه استخدامی تخصیص یافته به هر دانشگاه ، دانشگاه موظف شده بنحوی اقدام نماید تا قانون مزبور اجرا گردیده و وزارتخانه تعهدی دیگر برای تامین نیرو و اعتبار از این بابت نخواهد داشت . که مراتب این مهم در ابلاغ مجوزهای استخدامی موردنظر به دانشگاهها نیز تصریح شده است.
*به قرار اطلاع، سهميه هاي اختصاصي به دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي با تعداد پست هاي بلاتصدي آن مراكز مطابقت ندارد آيا امكان از بين رفتن سهميه هاي استخدام به هر دليل وجود دارد يا خير؟ و چه راهكارهايي در اين زمينه انديشيده شده است؟
**هماهنگی لازم در زمینه پیش بینی پستهای مورد نیاز برای جذب مجوزهای استخدامی در خصوص دانشگاههای که مشکل کمبود پست بلاتصدی دارند با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارتخانه صورت پذیرفته و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی مرکز ذیربط مسئولین دانشگاهها مشکل مربوطه با استفاده از محل سایر پستهای بلاتصدی مرتفع خواهند کرد .
*چون تکنسین فوریت های پزشکی از جمله مشاغلی است که مشمول قانون ارتقاء بهره وری است، چه تدبیری برای تامین نیروی مورد نیاز ناشی از اجرای قانون موردنظر اندیشیده شده است؟
**با توجه به اختصاص حداقل هشتاد درصد مجوزهای قانون ارتقا ء بهره وری به کادر پرستاری ، درصد مانده از مجوزهای مربوطه به استخدام تکنسین فوریتهای پزشکی ، ماما و پزشک حسب برآورد و تشخیص دانشگاهها اختصاص یافته است .
*در پایان اگر حضرتعالی مطالب دیگری برای اطلاع رسانی مد نظر دارید بفرمائید؟
**لازم به توضیح است که وزیر محترم بهداشت تلاش فراوانی در زمینه اخذ مجوزهای استخدامی موردنظر بعمل آورده که حسب بررسی بعمل آمده آزمون استخدامی 6/12/1389 وزارت بهداشت بزرگترین آزمون در سابقه این وزارتخانه می باشد ، لذا بر خود لازم می دانم ازجدیت و پیگیری بی شائبه رئیس جمهور محترم، مقام عالی وزارت و مسئولین محترم معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مساعدت لازم را در برگزاری هرچه بهتر این آزمون مبذول داشته اند و یقینا تا اعلام نتایج نهایی آزمون این همکاری را با دانشگاهها از طریق معاونت پشتیبانی استانداریها ادامه می دهند، تشکر و قدردانی نمایم./201

[url]http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?s[/url] ... view=25491

08:43 - شنبه 25 دی 1389 / شماره : 25491