گروه اجتماعي / حوزه بهداشت و درمان
89/10/21 - 13:17شماره:8910210569

معاون درمان وزارت بهداشت در گفت*و*گو با فارس:
تعرفه خدمات روانپزشكي بايد 100درصد افزايش يابد

تصویر
خبرگزاري فارس: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: شيوع بيماري*هاي رواني در كشور نسبتاً بالاست اما به علت پايين بودن تعرفه*هاي روانپزشكي و همكاري نكردن بيمه*ها، بيمارستانها تمايلي به ايجاد تخت روانپزشكي ندارند بنابراين تعرفه اين خدمات بايد حداقل 2 برابر شود.

حسن امامي رضوي در گفت*و*گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، افزود: شيوع بيماري*هاي رواني در كشور نسبتاً بالاست و ما با بار بالاي بيماريهاي رواني در كشور مواجه هستيم در عين حال تعداد تخت*هاي بستري روانپزشكي نيز به نسبت جمعيت اين بيماران كم است.

وي گفت: وزارت بهداشت برنامه**هايي را براي افزايش تعداد تخت*هاي روانپزشكي در كشور اجرا كرده است اما باز هم پاسخگوي بيماران نيستيم، علت مهم آن پايين بودن تعرفه خدمات روانپزشكي است به همين علت مراكز درماني تمايلي به افزايش تخت*هاي روانپزشكي ندارند، البته بيمه*ها هم در اين زمينه همكاري كاملي ندارند.

معاون وزير بهداشت افزود: معمولاً بيماران روانپزشكي بايد بيش از 50 روز در بيمارستان بستري شوند اما بيمه*ها هزينه بيش از 50 روز را پرداخت نمي*كنند به همين علت گرايش به ايجاد تخت روانپزشكي در بيمارستان*ها كم است.

امامي رضوي ادامه داد: نياز بيماران رواني به تخت بستري بسيار بيش از توان و امكانات كشور است البته برنامه*هاي جانبي مانند مراقبت در منزل براي كاهش اين مشكل انجام شده است اما افزايش تخت*هاي بيمارستاني روانپزشكي در كشور امري اجتناب ناپذير است كه لازمه آن افزايش تعرفه*هاي خدمات روانپزشكي است كه بايد 100درصد افزايش يابد.

وي گفت: ايجاد تخت روانپزشكي براي بيمارستان*ها در شرايط فعلي انگيزه زا نيست در عين حال به علت گسترش شهرنشيني و زندگي صنعتي كه با افزايش استرس همراه است بار بيماري*هاي رواني را افزايش داده است اين مسئله از سال*هاي قبل هم بوده است بنابراين نمي*توانيم بگوييم كه اخيراً با افزايش شيوع و افزايش قابل توجه آمار بيماران رواني در كشور رو به رو شده*ايم.
انتهاي پيام/ش http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910210569