گروه دانشگاه / حوزه علمي-فناوري
89/10/19 - 13:57شماره:8910190945

تصویر
قرباني خبر داد:
رتبه ايران در توليد علم؛ رتبه دوم منطقه و رتبه 22 جهاني
خبرگزاري فارس: قائم مقام وزير علوم در امور بين*الملل با بيان اينكه شيب رشد توليد علمي ايران در منطقه بيش از كشورهاي ديگر است، افزود: ايران در زمينه توليد علم در منطقه داراي رتبه دوم و در جهان رتبه 22 است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، ارسلان قرباني قائم مقام وزير در امور بين*الملل و رئيس مركز همكاري*هاي علمي بين*المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جمع اساتيد و كاركنان دانشگاه تربيت معلم، يكي از راه هاي توسعه علمي كشور را توجه ويژه به مباحث پژوهشي دانست و اظهار داشت: توسعه و پيشرفت علمي كشور منوط به توجه ويژه به بخش پژوهش است و پژوهش زيربناي كليه فعاليت*هاي علمي در كشور است.

وي با بيان اينكه شيب رشد توليد علمي ايران در منطقه بيش از كشورهاي ديگر است، افزود: ايران در زمينه توليد علم در منطقه داراي رتبه دوم و در جهان رتبه 22 است.

قائم مقام وزير در امور بين*الملل و رئيس مركز همكاري*هاي علمي بين*المللي وزارت علوم گفت: يكي از ملزومات اصلي در حوزه پژوهش تبديل ايده به ثروت و رفاه است كه باعث توسعه اقتصادي مي*شود و عبور از توليدات علمي براي رسيدن به توسعه راهي است كه بسياري از كشورهاي جهان آن را پذيرفته*اند.

قرباني همچنين يكي از ملزومات علمي در بحث پژوهش را نگاه به بحث جهاني شدن علم دانست و تأكيد كرد: محيط بين*الملل در زمينه همكاري*هاي علمي و بين*المللي يك فرصت است و بايد از فرصت*ها به نحو شايسته استفاده بعمل آيد.

وي ديپلماسي علم و ترافيك علمي را مهمترين مكانيزم براي توسعه علمي كشور دانست و گفت: ايران كشوري داراي پيشينه علمي غني در جهان است بطوري كه ايران در بسياري از زمينه*ها از جمله توسعه مراكز رشد و پارك*هاي علم و فناوري رتبه اول را در منطقه داراست.
انتهاي پيام/ع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910190945