تهران:۱۳:۲۷ , ۱۳۸۹/۱۰/۱۹
در گفتگو با مهر اعلام شد:
جزئیات و برنامه زمان بندی اعزام دانشگاهیان علوم پزشکی به حج عمره

مسئول ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان وزارت بهداشت با اشاره به زمان بندی و جزئیات اعزام دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: تنها در شرایط و موارد خاص امکان تغییر زمان بندی اعزام وجود دارد.
محمود شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاهیان علوم پزشکی در سه بخش دانشجویان مجرد، دانشجویان متاهل دو نفره و سه نفره و اعضای هیئت علمی یک نفره، دو نفره و سه نفره به سفر حج عمره اعزام می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که افراد ثبت نام کننده در بازه زمانی اعلام شده مشکل خاصی از نظر امتحان و یا شرایط خاصی داشته باشند بررسی می شود و زمان مورد نظر اعزام فرد به یک بازه زمانی دیگر تغییر می یابد.

شریفی اضافه کرد: زمان اعزام گروه ها به تفکیک مشخص شده است و دانشجویان مجرد در روزهای 25 بهمن تا 15 اسفند 89، دانشجویان متاهل در روزهای 5 فروردین تا 5 اردیبهشت سال 90 و اعضای هیئت علمی نیز در روزهای 22 تا 28 اسفند 89 به حج عمره اعزام می شوند.

وی یادآور شد: به دلیل اینکه شورای استانی برای اعزام ها مشخص شده است، هر استان آمار تفکیکی خود را در اختیار دارد اما در مجموع در استان تهران 365 نفر به عنوان نفرات اصلی و 153 نفر به عنوان نفرات ذخیره معرفی شده اند که حدود 80 تا 85 درصد این افراد موجودی مورد نیاز خود را تکمیل کرده اند.

مسئول ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در گروه دانشجویان مجرد در دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران 183 نفر به عنوان نفرات اصلی و 53 نفر به عنوان نفرات ذخیره، در گروه دانشجویان متاهل دو نفره و سه نفره 129 نفر به عنوان نفرات اصلی و 70 نفر به عنوان نفرات ذخیره و در گروه اعضای هیئت علمی یک تا سه نفره 53 نفر به عنوان نفرات اصلی و 30 نفر به عنوان نفرات ذخیره معرفی شده اند.

[url]http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.a[/url] ... ID=1228111