گروه اجتماعي / حوزه بهداشت و درمان
89/10/15 - 14:37
شماره:8910150977

مشاور معاون بهداشتي وزارت بهداشت:
نخستين دوره دكتراي سلامت در بلايا با حضور 17 دانشجو آغاز مي*شود

تصویر
خبرگزاري فارس: مشاور معاون بهداشتي وزارت بهداشت گفت: نخستين دوره دكتراي سلامت در بلايا با حضور 17 دانشجو آغاز مي*شود همچنين اجراي طرح ارزيابي خطر در بيمارستان*ها به زودي به بيمارستان*ها ابلاغ مي*شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، بيست*وسومين سمينار سلامت در بلايا و فوريت*ها امروز در دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد.

علي اردلان، مشاور معاون بهداشتي و سرپرست واحد مديريت و كاهش خطر بلاياي اين وزارتخانه در اين سيمنار با بيان اينكه سالانه 3 تا 4 هزار نفر در كشور بر اثر بلايا جان خود را از دست مي*دهند، اظهار داشت: كاهش و كنترل خطر بلايا با كاهش آسيب*پذيري و افزايش آمادگي امكانپذير است.

وي گفت: در بخش* فعاليت*هاي پيش از بلايا، آموزش عمومي مردم، آموزش تخصصي كاركنان شبكه سلامت و اورژانس، توجه به ايمن*سازي سازه*ها نظير خودرو، ساختمان، جاده و در بخش عكس*العمل فرماندهي كنترل و ارزيابي سريع اطلاعات و امدادرساني، جست*وجو و نجات مورد توجه است.

اردلان با بيان اينكه 30 مخاطره (بلا) جان انسانها را تهديد مي*كند، افزود: بر اساس اعلام سازمان ملل در سال 2007 ، ايران در ليست كشورهاي با مرگ بيش از 10 هزار نفر در حوادث طبيعي قرار داشت.

مشاور معاون بهداشتي وزارت بهداشت افزود: شاخص سطح خطر در ايران 8 از 10 است و در دو دهه گذشته شيب مرگ در كشور كاهش داشته است. همچنين قرارگيري بعضي از صنايع نظير پمپ بنزين در مجاورت منازل بسيار خطرناك است.

اردلان از ارتقاء سطح آموزش سلامت در بلايا در كشور خبر داد و گفت: نخستين دوره دكتراي سلامت در بلايا با حضور 17 دانشجو آغاز مي*شود همچنين اجراي طرح ارزيابي خطر در بيمارستان*ها به زودي به بيمارستان*ها ابلاغ مي*شود.
انتهاي پيام/ش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910150977