افرادی زیادی هستن که برای پیدا کردن کلینیک مورد نظر خود از گوگل استفاده می کنند.
برای مثال کسی به دنبال فیزیوتراپی در منطقه پیروزی می باشد،به نظر شما از چه راه هایی می تواند کلینیک فیزیوتراپی را پیدا کند.قطعا یکی از انتخابهای این شخص استفاده از گوگل می باشد.
گوگل را باز کرده و عبارت "فیزیوتراپی در پیروزی" یا "فیزیوتراپی در منطقه پیروزی" را جستجو می کند.با دیده شدن شما در این کلمه از شانس بیشتری برای انتخاب شخص برخوردار هستید،شخص شما را می بیند وارد سایت شما می شود و با شما تماس میگیرد.

با هزینه ای معقول و منطقی می توانید مشتریان بیشتری را جذب کنید،قدرت سایت و جستجو در گوگل را دست کم نگیرید.

به صورت تخصصی برای فیزیوتراپی ها در حال فعالعیت می باشم.
https://t.me/hadi_sh00