راه*یافتگان مرحله کشوری رشته*های نمایشی، موسیقی و مجازی هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه*های علوم پزشکی کشور تعیین شدند.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، اسامی راه*یافتگان به مرحله کشوری رشه*های نمایشی، موسیقی و مجازی هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه*های علوم پزشکی کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع*رسانی معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور، بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه*های علوم پزشکی کشور است که به صورت سالانه و در دو مرحله دانشگاهی و کشوری در رشته*های هنری، ادبی و مجازی برگزار می*شود.
[URL="http://isna.ir/fa/news/94100703908/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C"]لینک خبر [/URL]