برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نــــوع بــرنامــه: کوتاه مدت حرفه ای
عنـــوان بــرنامــه: دوره آموزش مقدماتی درمان هاي غیر دارویی سوءمصرف مواد ويژه روانشناسها
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی دکتر آذرخش مکری
هیئت علمی استادیار
عنوان رشته: [1725] روانپزشکی* | تخصص
مشخصــات اجرای برنامــه
تاریخ شروع ثبت نام: 1395/01/29
تاریخ شروع برنامه: 1395/02/25
تاریخ پایان برنامه: 1395/03/05
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): 50
تعـــداد سخنرانــان: 12
تعداد شرکــت کنندگان: 50
آدرس محــل برگــزاری: خیابان کارگر جنوبی پایین تر از میدان قزوین پلاک 486
تلفن واحد مجری: 02155421166
نام واحد مجری: مرکز ملی مطالعات اعتیاد
تلفن مرکز برگزارکننده:
021-42910141،44
نحوه پرداخت هزینه: صرفا ارائه فیش واریز وجه به حساب شماره 27619004/42 به نام معاونت آموزشی دانشگاه ع پ تهران نزد بانک ملت - شعبه هجرت - شناسه 324