برگـزار کننده: مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي تهران
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی ادواری
عنـــوان بــرنامــه: نشست علمی سرطان پستان(تشخیص،مشاوره ودرمان)
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد

مشخصــات دبیر علمی برنامــه

نام و نام خانوادگی دکتر شهپر حقیقت
هیئت علمی استادیار
عنوان رشته: [1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای
عنوان رشته دوم: [1938] اپیدمیولوژی | دکترا

مشخصــات اجرای برنامــه

تاریخ شروع ثبت نام: 1395/02/01
تاریخ شروع برنامه: 1395/02/29
تاریخ پایان برنامه: 1395/02/29
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): 50
تعـــداد سخنرانــان: 25
تعداد شرکــت کنندگان: 50
آدرس محــل برگــزاری: تهران - میدان ونک - نبش گاندی جنوبی - پلاک 146 پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی(ساختمان شماره 1)سالن کنفرانس
تلفن واحد مجری: 88796082
نام واحد مجری: مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی
تلفن مرکز برگزارکننده:
021-88673129
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری و در صورت نداشتن شارژ کافی ارائه فیش واریز وجه به حساب شماره 135866571 به نام مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت