برگـزار کننده: مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه
عنـــوان بــرنامــه: اختلالات جنسی
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: انجمن علمي اورولوژي ايران |

مشخصــات دبیر علمی برنامــه

نام و نام خانوادگی عبدالرسول مهرسای
هیئت علمی استاد
عنوان رشته: [1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص

مشخصــات اجرای برنامــه

تاریخ شروع ثبت نام: 1395/02/04
تاریخ شروع برنامه: 1395/02/30
تاریخ پایان برنامه: 1395/02/30
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): 150
تعـــداد سخنرانــان: 16
تعداد شرکــت کنندگان: 150
آدرس محــل برگــزاری: تهران خیابان امام خمینی (ره)- نرسیده به میدان حسن آباد- بیمارستان سینا- سالن همایش
تلفن واحد مجری: 66348560
نام واحد مجری: مرکز تحقیقات ارولوژی
تلفن مرکز برگزارکننده:
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری