منابع آزمون ها ارتقا – گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1389 رشته بیهوشی

كتب:
از منابع اعلام شده زیر 60 تا 70 درصد سؤالات از کتاب میلر 2010 می باشد.
1
- Anesthesia/ R.D Miller / 7th / Churchill Livingstone / 2010
2- Anesthesia and Co-existing Disease /Robert K. Stoelting et al /2008
3 – Text book of Critical Care /Fink/2005
4 – The Pain Clinic Manual / Stephen – E. Abram / 2 nd edition

---------------------------------------------------------------------------------------------------
به استثناي فصول 102 ،76 ،20 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5،4 ، 3،2 از کتاب (1).Miller
---------------------------------------------------------------------------------------------------
فصول: ,65 ,58 ,57 ,54 ,53 ,49 ,43 ,42 ,41 ,37 ,25 ,24 ,23 ,18 ,9 ,8 ,7 , 6 ,5 ,4 , 3, 2, 1
,109 ,108 ,107 ,90 ,88 ,87 ,85 ,84 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75، 74 ,72, 71 ,68 ,67 ,66
,242 ,239 ,186,223 ,182 ,175 ,174 ,164 ,163 ,154 ,153 ,147 ,146 ,133 ,132 ,117
259 ,256 ,249 از کتاب (3) Fink
---------------------------------------------------------------------------------------------------
به جزء فصول 39 و 40 ،35 ،27 ، 18، 17، 16 ،15 ،14 ، 13 از کتاب (4)Stephen
================================================== =====

مجلات:
1.مقالات مرور ي ( Anesthesia and Analgesia (Eng) / (R.A
2.مقالات مروري ( British Journal of Anesthesia/ (R.A
3. کل مقالات 1388و1387 مجله علمی پژوهشی ارگان انجمن آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران

**منحصرًا مقالات مروري و سیستماتیک Review سه سال آخر به استثناء شش ماه قبل از آزموناخلاق پزشکی براي همه رشته ها
كتب: پزشک و ملاحظات اخلاقی l
جلد اول :مروري بر مبانی اخلاق پزشکی / تالیف دکتر باقر لاریجانی / انتشارات براي فردا/ 1383
جلد دوم :موارد کاربردي / ترجمه دکتر علی جعفریان، دکتر علی کاظمیان،دکتر سیدموسی صدرحسینی/ انتشارات براي فردا/ 1389

منابع کلی آزمون هاي ارتقا – گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1389 را دانلود کنید. /برای سهولت،بر روی گزینه کلیک راست کرده و Save taget as را انتخاب نمایید.