تهران:۱۲:۳۳ , ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

مسلمی نائینی در گفتگو با مهر:
آمار موسسات قانونی اعزام دانشجو به خارج/ فتیله غیرمجازها را پایین کشیدیم

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم از دو برابر شدن تعداد موسسات مجوزدار اعزام دانشجو به خارج خبر داد و گفت: موافقت با ایجاد 84 موسسه جدید اعزام دانشجو به خارج برای این بود که فتیله موسسات غیرمجاز پائین کشیده شود و دیگر بهانه ای برای غیرمجازها نماند.
حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب تعداد موسسات مجوزدار اعزام دانشجو به خارج را بیش از 150 موسسه اعلام کرد و افزود: البته در حال حاضر 73 موسسه اعزام دانشجو به خارج فعال هستند اما 84 موسسه دیگری که اخیرا با فعالیتشان موافقت شده است هنوز در مرحله ثبت و راه اندازی هستند که در آینده نزدیک اسامی آنها اعلام می شود.

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم اضافه کرد: یعنی در حال حاضر 84 نفری که با تقاضایشان برای راه اندازی موسسه اعزام دانشجو به خارج موافقت شده است باید موسسات خود را ثبت کنند تا مجوز فعالیتشان به نام خودشان و نام آن موسسه ای که ثبت کرده اند صادر شود.

مسلمی نائینی همچنین از حرکت موسسات اعزام دانشجو به خارج به سمت ایجاد سندیکا خبر داد و به مهر گفت: حدود 73 موسسه اعزام به دانشجو دارای مجوز هستند و سندیکای موسسات اعزام دانشجو به خارج به زودی تشکیل می شود.

وی درباره ارکان سندیکای موسسات اعزام دانشجو به خارج گفت: تعدادی از صاحبان این موسسات به عنوان هیئت موسس سندیکا خواهند بود و ارکان این سندیکا بر اساس رأی گیری شکل می گیرد.

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم با بیان اینکه کار موسسات اعزام دانشجو به خارج یک کار تجاری است، درباره مرجع صدور مجوز به سندیکای موسسات اعزام دانشجو به مهر گفت: احتمال دارد مجوز سندیکا را از وزارت بازرگانی اخذ کنند.

مسلمی نائینی درباره هدف ایجاد این سندیکا گفت: موسسات اعزام دانشجو به خارج باید خودشان بر خود نظارت کنند و اگر موسسه ای کار ناثوابی انجام داد خودشان برخورد کنند.

وی درباره سطح همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سندیکای موسسات اعزام دانشجو به خارج گفت: شاید یک زمانی برسد که مجوز تأسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج را با همکاری سندیکای این موسسات بدهیم.

مسلمی نائینی در پاسخ به اینکه اولین موسسه مجوزدار اعزام دانشجو به خارج از چه سالی فعال شده است به مهر گفت: در سال 82 اولین مجوز برای موسسات اعزام دانشجو به خارج بر اساس آئین نامه ای که مرجع صدور مجوز برای این موسسات را وزارت علوم می داند صادر شد.
[url]http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.a[/url] ... ID=1235858