وزارت علوم مدرك 17دانشگاه* و مركز آموزش* عالي* مالزي را معتبر اعلام كرد


سرويس: آموزشي
1389/08/26
11-17-2010
12:21:29
8908-17359: كد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آموزشي
اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه فرآيند اعتبار سنجي دانشگاه*هاي خارج از كشور، درخصوص نتايج ارزيابي و اعتبار سنجي اخير خود از دانشگاه*هاي مالزي اعلام كرد كه اعتبار دانشگاه*هاي مالزي براي دانشجوياني که آغاز به تحصيل آنان پيش از تاريخ اول ژانويه 2011 بوده است، بر اساس اعلام اعتبار قبلي دانشگاه در زمان شروع به تحصيل آنها به قوت خود باقي است.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، 17 دانشگاه* و مركز آموزش* عالي* مالزي چنانچه تاريخ آغاز به تحصيل در آنها پس از اول ژانويه 2011 باشد، در ارزشيابي مدارک توسط وزارت علوم معتبر اعلام شدند.
اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در مورد نحوه ارزشيابي مدارک دانشگاه*ها وموسسات آموزش عالي مالزي اعلام کرد: *كليه* مدارك Diploma و Certificate 2 يا 3 سال* تحصيل* كه* منجر به* اخذ مدرك* Bachelor نمي*شود، پس از ديپلم* دبيرستان يا پيش دانشگاهي، «كارداني» ارزشيابي* مي*شود.
*بر اين اساس، مدارک Diploma به همراه*Post Graduate Diploma در مجموع* «كارشناسي» ارزشيابي* مي*شود و در صورت* داشتن* مدرك*Bachelor ، براي* مدرك* PGD فقط* صحت* صدور تأييد مي*شود.
*همچنين مدارك Bachelor از دانشگاه*هاي* معتبر بعد از ديپلم* دبيرستان* يا پيش* دانشگاهي، به ماخذ «كارشناسي» قابل بررسي و ارزشيابي است و مدارک Master صرفا از دانشگاه*هاي* معتبر با شرط* داشتن* كارشناسي، «كارشناسي* ارشد» ارزشيابي مي شود و چنانچه آغاز به تحصيل در دوره*هاي پژوهشي (By Research) پس از اول ژانويه 2011 باشد، قابل بررسي و ارزشيابي نيست.
مدارك*Ph.D صرفاً* از دانشگاه*هاي* معتبر نيز با شرط* داشتن* كارشناسي* ارشد، «دكترا» ارزشيابي* مي*شود.
همچنين مدارک صادره از Limkokwing University College چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از 2/1 /2007 باشد نامعتبر بوده و مدارک صادره از اين دانشگاه ارزشيابي نمي شود.
چنانچه نام دانشگاه يا موسسه*اي در فهرست دانشگاه*ها و موسسات اعلام شده اعم از معتبر و غير معتبر منعکس نشده باشد، متقاضي مي بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام كند.
علاقه مندان مي توانند براي مشاهده وضعيت دانشگاه*هاي مالزي به سايت http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx مراجعه كنند.http://dastyari2007.blogfa.com/