فرصتهای شغلی – تحصیلی و اقامتی برای پزشکان در خارج کشور


همواره یکی از دغدغه های کشور ها بویژه کشورهای توسعه یافته نیروی کار پزشکی بوده و هست. در واقع کشورهای پیشرفته جهان اول بخوبی به نقش سلامت در توسعه اجتماعی و اقتصادی خود پی برده اندو از آنجا که ارتقاء سطح سلامت بر پایه نیروی انسانی کارآمد میسر خواهد بود. در واقع این کشورها دریافته اند که بجای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو و تضعیف فرآیند پرورش پزشکان ، با توسعه شبکه سلامت در عرصه های بهداشت ، درمان ، آموزش و پژوهش ، فرصتهای جدیدی برای بکار گیری نیروی کار بوجود آورند و از آنجائیکه فرآیند آموزش و پرورش پزشکان در دانشگاهها بسیار پر هزینه است ، بهترین راهکار را در باز کردن درب کشورهایشان برای جوانان با استعداد و تحصیلکرده ی ، کشورهای جهان سوم دیده اند که خرج هنگفت تحصیلشان را هم دولتهای کشور های مبدا پرداخته اند.تازه میزبانان خوش اشتها به این لقمه آماده بسنده نکرده وغربال آنها فقط به کسانی اجازه عبور میدهند که چند مرحله آزمون دشوار وکار بعنوان یک اینترن را هم پشت سر گذاشته باشند و آنقدر جوان باشند که بتوانند به اندازه کافی برایشان کار کنند . در این میان نه کشورهای پذیرنده مقصرند و نه پذیرفته شدگان ، چرا که اساسا جایگاهی برای باقیماندن در کشورهای مبداء وجود نداشته و لذا شرایط جذاب کشورهای مقصد آنقدر ارزشمند هست که خیلی را مجاب به تلاشی سخت برای دستیابی به آنها نماید . بر همین اساس است که امروزه بیش از 25% نیروی کار پزشکی کشورهایی چون آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا را مهاجران تشکیل می دهند و جالب است که ظرفیت پذیرش پزشک خارجی این کشور ها در دهه اخیر افزایش یافته و البته با توجه به کثرت متقاضیان ، شرایط پذیرش سخت تر شده است تا گلچین استعدادهای جوان جهان سوم به نحو احسنت انجام شود. بگذریم، در این مجال فرصتی برای ریشه یابی مهاجرت پزشکان به خارج کشور وجود ندارد و لذا نگارنده با قبول این واقعیت که بهرحال پدیده مهاجرت و خیل عظیم علاقمندان آن در گروه پزشکی وجوددارد در مقاله زیر تنها بصورت فهرست وار و خلاصه به بعضی فرصتهای موجود و مسیر دستیابی به آنها اشاره نموده و باب مطالعه و بررسی بیشتر برای تصمیم گیری صحیح توسط همکاران دانا و با درایت را خواهم گشود و اگرعمری باقی و فرصتی مهیا گردید در شماره های بعدی این نشریه در هر مورد بیشتر و مشروح مطالبی تقدیم می نماییم:
• استرالیا:
قانون جذب پزشکان عمومی برای مشاغل پزشکی در مناطق مختلف کشور استرا لیا
بر اساس مصوبه تاریخ 20 ماه مه 2004 نام گروه پزشکان عمو می به لیست مورد نیاز مشاغل پزشکی در استرا لیا اضا فه شد . بر اسا س این مصوبه 60 امتیاز به عنوان امتیاز مورد نیاز برای مهاجرت برای پزشکان عمو می منظور گر دید و پزشکان عمومی علاقه مند می تواند پس از کذراندن مراحل رسمی و ارزشیابی توسط شورای پزشکی استرا لیا (AMC) به عنوان یک فرد دارای مجوز در رمینه پزشکی در این کشور به فعالیت بپر دازند.


اصل سند مورد نظر در جدول زیر آمده است .
Occupation ASCO code
Professionals
Medical Practitioner - General Medical Practitioner 2311-11
Medical Practitioner – Anaesthetist 2312-11
Medical Practitioner – Dermatologist 2312-13
Medical Practitioner - Emergency Medicine Specialist 2312-15
Medical Practitioner - Obstetrician and Gynaecologist 2312-17
Medical Practitioner – Ophthalmologist 2312-19
Medical Practitioner – Paediatrician 2312-21
Medical Practitioner – Pathologist 2312-23
Medical Practitioner - Specialist Physician 2312-25
Medical Practitioner – Psychiatrist 2312-27
Medical Practitioner – Radiologist 2312-29
Medical Practitioner – Surgeon 2312-31
Medical Practitioner - Specialist Medical Practitioners (not elsewhere classified) 2312-79

در صورتی که شما به عنوان یک پزشک (عمو می یا متخصص ) دارای مدرک رسمی ومایل به کار در کشور استرالیا هستید باید دارای یکی از شرایط زیر باشید.
1 - دارای مشخصات لازم براساس مصوبه (AMC) باشید .
2- باید بتوانید پس از قبولی در امتحانات (AMC) از یکی از شورا های پزشکی مناطق چندگانه در استرالیا (جایی که مورد دلخواه شما است ) پذیرش کار بگیرید .
زمانی که شما پدیرش اشتغال به کار را در یکی از مناطق استرالیا در یافت نمودید به عنوان یک پزشک مجاز به کار در استرا لیا خواهید بود .
• پزشکان عمو می پذیرفته شده در مناطق مختلف استرالیا می توانند با داشتن شرایط زیر به کار بپر دازند .
1- باید قبل از پذیرش ، در امتحان زبان انگلیسی (IELTS) نمره 7 را در هر کدام از چهار مرحله امتحان ( گرامر-درک مطلب – شنیداری و نوشتاری ) در یافت نمایند و یا امتحان OET که در هر قسمت نمره A و یا B دریافت نمایند.( البته برای شرکت در امتحان AMC نیاز به داشتن نمره زبان نیست).
2- امتحان AMC شامل قسمتهای زیر است:
3- امتحان تستی چند جوابی (MCQ) در محدوده طب داخلی – اطفال – روانپزشکی – جراحی – زنان و ما مایی . این امتحان در دو بخش (صبح و عصر ) برگذار می شود وبرای هر کدام سه ساعت وقت تعیین شده است . هر مرحله دارای 125 تست است .
4- این آزمون میزان اطلا عات پایه فرد ا در زمینه های فرآیند پیشرفت بیماری – معاینات بالینی – تشخیص – ارزیابی بیمار – درمان و اداره بیماران مورد ارزیابی قرار می دهد . همچنین میزان قوه قضاوت و افتراق فرد را ارزیابی می کند . دامنه سوالات براساس مشکلات پزشکی در محیط استرالیا متمرکز شده است . لذا توصیه می شود از منابع تستی استرالیا یی استفاده شود .سطح امتحانات در حد امتحانات پیش انترنی است
امتحان تستی بالینی – شامل سوالات ارزیابی بالینی می باشند که به صورت منطقی طراحی شده اند .این امتحان نیز همان بخش های طب داخلی – اطفال – روانپزشکی – جراحی – زنان و ما مایی را تحت پوشش قرار می دهد .سطح امتحانات در حد امتحانات پیش انترنی است
این آزمون ظرفیت فرد را برای بر قرا ری ارتباط با بیماران – خانواده های آنها و سایر کارکنان بخش بهداشت و در مان ارزیابی می شود.

پس از گذراندن امتحانات فوق ، فرد متقاضی باید در منطقه ای که پذیرش شده است مدت معینی را به عنوان کارورزی طی نموده و پس ازطی این دوره مجوز کار به او اعطا خواهد شد .

[url]http://www.doctorconnect.gov.au/interne[/url] ... qualifying
www.latitudes.com.au

• کانادا:
کشور کانادا نیز پذیرای مهاجرین گروه پزشکی است و از سال 2002 پزشکان را نیز جزو گروههایی قرار داده که در صورت اخذ امتیاز لازم به آنها و خانواده شان مهاجرت می دهد. در صورت تمایل به آگاهی از شرایطاخذ اقامت کشور کانادا می توانید اطلاعات لازم را از سایتهای متعدد از جمله هایی از سایت اخذ نمایید.
نکته پایانی اینکه نهایتا در صورت پشت سر گذاشتن موفق مجموعه آزمونهای IELTS و MCC در زمان تعیین محل اشتغال توسط نظام پزشکی کانادا یا در زمان جسنجو برای اخذ پذیرش وکرسی دانشگاه برای ادامه تحصیل ، بین افراد کانادایی و غیر کانادایی تفاوت قائل شده و عملا جهت اشتغال در موقعیتهای کاری یا رشته های تخصصی ، اولویت با کاناداییها است .( به نظر می رسد این موضوع برخلاف رویه موجود در کشور ما ایران است که از قرار اطلاع گاه سیاست گذاران به رسم مهمان نوازی اولویت را به پزشکان مهمان از بعضی کشور های دوست می دهند . امیدواریم خبر موثق نباشد).

• انگلستان
کشور انگلیس نیز بیش از پنج سال است که بدلیل نیاز چند هزار نفری به نیروی کار گروه پزشکی پذیرای پزشکان دیگر کشورها است . اینجا هم مثل استرالیا ابتدا نیاز به اخذ نمره کافی از آزمون زبان انگلیسی IELTS است و در دنباله جهت اخذ مجوز کار یا تحصیل در کشور انگلستان نیاز به موفقیت در آزمون های چند مرحله ای PLAB
( ) می باشد.اطلاعات تکمیلی در رابطه با موارد فوق را می توانید در سایتهای اینترنتی زیر جستجو نمایید.

همانگونه که در مقدمه این بحث 5 اشاره شد انشاءالله در فرصتهای بعدی جزئیات بیشتری در رابطه با مطالب فوق شرح خواهیم داد. <img src=" />

www.dastyari.parsmedic.com