لیست مشاغل مورد نیاز در بخش مهاجرت از طریق نیروی متخصص 2010رشته های مرتبط با علوم پزشکی:


پزشک متخصص
پزشک عمومی و خانواده
دندانپزشک
کارشناس بهداشت دهان و دندان
داروساز
فیزیوتراپ
پرستار دارای مجوز
پرستال پرکتیکال
تکنسین رادیولوژی
روانشناس

مدیریت: این مطالب فقط برای اطلاع دوستان انتشار یافته است و هیچ آشنایی و یاتعدی نسبت به موارد ارایه شده در این سایتها وجود ندارد و تاکید میکنم در ایران در س بخوانیم قطعا خیلی بهتره. در ضمن قبل از مشاوره با اینجور مراکز از مورد تایید وزارتخانه های مربوطه مطمئن شوید.چون تنها 76 مرکز به صورت رسمی جهت اعزام دانشجو توسط وزارتخانه های مربوطه تایید شده اند. این مطالب فقط برای بدست آوردن اطلاعات اولیه برای دوستان علاقه مند مفید هستند.
http://pezeshkcanada.com/default.aspx