آسیب های ورزشی زانو

مفصل زانو یکی از شایعترین مفصل هایی است که تحت آسیب های ورزشی زانو قرار می گیرد و بررسی های انجام گرفته نشان داده اند که بیشترین علت ناتوانی دائمی پس از آسیب های ورزشی ، به علت صدمه دیدگی زانو بوده است.


انواع مختلف آسیب های ورزشی زانو :مانند پارگی رباط های زانو ( رباط صلیبی قدامی، رباط صلیبی خلفی، رباط های جانبی داخلی و یا خارجی) ، پارگی منیسک، پیچ خوردگی خفیف زانو، شکستگی های زانو، صدمات مولتیپل و … به علت وارد آمدن نیرو و فشارهای چند جهتی به زانو حین ورزش پیش می آیند.

شایعترین این آسیب ها، پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) است.آسیب دیدگی ACL حین ورزش

شیوع آسیب های ورزشی زانو:

میزان رخداد و الگوی آسیب در ورزشکاران به عوامل زیر بستگی دارد:

نوع ورزش: ورزشهایی مانند فوتبال، اسکی و ورزشهای رزمی بیشترین میزان آسیب های ورزشی زانو را دارند.
جنسیت: معمولا زنان ورزشکار بیشتر از مردان در معرض صدمات زانو حین ورزش قرار می گیرند.
سن ورزشکار: صدمات زانو در جوانان ورزشکار ( ۲۹-۲۰ سال) بیشتر رخ می دهد.

علاوه بر این عوامل اصلی، فاکتورهایی نظیر جنس ، سن ، آمادگی جسمی ، اندازه و ضخامت لیگامانها در ورزشکار، برخوردی یا غیر برخوردی بودن آسیب، وضعیت سطح زمین بازی، نوع کفش ورزشی، میزان آگاهی مربیان و نحوه آموزش آنها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر آسیب های ورزشی زانو می باشند.

canstockphoto1132964.jpg
آسیب های ورزشی زانو


درمان این صدمات در بسیاری موارد نیازمند جراحی و سپری کردن دوره های بازتوانی بلند مدت است.
همچنین در برخی از موارد این صدمات ممکن است باعث پایان زندگی ورزشی فرد شده و می تواند تاثیر بزرگی بر زندگی فرد و جامعه بگذارد.
به همین دلیل شناخت و آگاهی از نحوه، میزان شیوع و شیوه های پیشگیری از آسیب بسیار مهم است.

با ما در لینک زیر همراه باشید تا موارد پیشگیری و موارد درمان را برای شما شرح دهیم. (لینک زیر را در مرورگر خود کپی کنید.)
https://goo.gl/7k9yWk

دکتر مهران سلیمانها:
متخصص ارتوپدی – فوق تخصص جراحی زانو در رشت