تزریقات داخل مفصلی زانو

تزریقات داخل مفصلی زانو چه مواقعی نیاز است؟بـه صـورت فیزیولوژیـک و بـا افزایـش سـن و در اثـر تغییـرات بیومکانیـک، بیولوژیـک و ترومـا، غضـروف مفصلی زانو دچـار فرسـایش و تغییـرات دژنراتیـو می شود. توانایـی غضـروف مفصلی در بازسـازی خـود به علـت محدودیـت عـروق خونی و سلولی محـدود است. لذا تزريق داخل مفصلـي دارو يا ترکيب دارويي بـا خاصيت بازسـازی و ترمیم بافـت غضروفي، همـواره مورد توجه پزشکان بـوده اسـت.


تزریقات داخل مفصلی زانو یکی از روش های درمانی بیماری های التهابی زانو و آرتروز متوسط زانو هستند. این تزریقات عمدتاً برای کاهش التهاب مفصل بکار برده می شوند و اثر درمانی قطعی ندارند.
تزریقات داخل مفصلی عمدتاً شامل موارد زیر می باشند:

تزریق کورتیکواستروئیدها ( کورتون ) :

تزریق کورتون داخل مفصلی موثرترین روش برای کاهش التهاب زانو است . بنابراین در مواردی که التهاب زیادی در زانو وجود دارد تزریق کورتون می تواند سبب بهبود چند هفته ای بیماران شود. ولی باید توجه داشت که این روش به همان مقدار که در کوتاه مدت موثر است در دراز مدت کارائی ندارد و در واقع نوعی علامت درمانی است.با وجود اینکه ثابت نشده که تزریقات محدود داخل مفصل کورتون بتواند سبب پوکی استخوان شود، اما این تزریقات نباید در مدت زمانی زودتر از ۶ ماه مجددا تکرار شوند. علاوه براین با توجه به عدم پخش شدن دارو در سیستم گردش خون و نیز محدود بودن آن به یک یا دو تزریق این عارضه قابل توجه نخواهد بود.

...
دوستان عزیزم ادامه مباحث بالا را در لینک زیر دنبال کنید:
https://goo.gl/V7Gv4f


دکتر مهران سلیمانها:

متخصص ارتوپدی – فوق تخصص جراحی زانو در رشت