تومورهای استخوانی : تومورهای خوشخیم شایع اطراف زانو

تومورهای استخوانی یکی از مواردی است که در بحث پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد ، این تومور ها میتوانند هم از نوع بدخیم و یا از نوع خوشخیم باشند. رشد تومورهای خوشخیم استخوانی بسيار آهسته است. اين تومورها به اعضاي مـجاور دست انـدازي نـمي کنند و مـتاستاز نمي دهند.
نشانه هاي باليني

اين تومورها ممکن است نشانه هاي باليني مشـخصي نـداشـته باشند و به طور اتفاقي، ضمن راديوگرافي به علل مختلف کشف شوند. شکايت عمده اين بيماران درد خـفيف مـوضعی، تـغيير شکل عضو و علايم مربوط به فشار روي اعضاي مجاور (رگها و اعصاب) است.اين تومورها متاستاز نـميدهند ولي بـندرت مـمکن است تغيير ماهيت دهند و به تومورهاي بدخيم تبديل شوند
استئوکندروم

استئوکندروم يکــي از شـايعترين تـومورهای اسـتخوانـی در نوجوانان بوده که همراه با رشد استخوان، بزرگ شـده و بـعد از بلوغ رشد آن متوقف ميگردد. معمولا نزدیک انتها و نزدیک صفحه رشد استخوان های بلند ایجاد می شود. شایعترین سن ابتلا به آن ۱۰ تا ۲۰ سال است. علت پيدايش این تومور بخوبي مشخص نيست.


دوستان عزیز برای آگاهی از علائم و روش درمان ، به ادامه مطلب رجوع کنید:
ادامه مطلب : https://goo.gl/M9LTuA
__________________________________________________ ___________

دکتر مهران سلیمانها:

متخصص ارتوپدی – فوق تخصص جراحی زانو در رشت