کف پای صاف (Flat Foot) – بخش ۲

کف پای صاف به وضعیتی گفته میشود که در آن قوسی که در کف پا و بین پاشنه و پنجه وجود دارد کم شده و یا کاملا از بین برود. صافی کف پا در اکثر موارد نرم و قابل انعطاف است. در این موارد وقتی فرد سرپا می ایستد کف پا صاف بوده و وقتی پا را از زمین برمیدارد قوس کف پا ایجاد میشود.

کف پای صاف غیر قابل انعطاف (Rigid Flat Foot):

گاهی اوقات صافی کف پا غیر قابل انعطاف بوده که به آن صافی کف پای غیر قابل انعطاف (Rigid Flat Foot) هم میگویند. این بیماری در یک درصد افراد جامعه وجود دارد و معمولا در سنین نوجوانی بروز میکند. بیماری در نیمی از موارد دو طرفه است.در این بیماران قوس کف پا چه در وضعیت ایستاده چه در وضعیتی که پا را از زمین برمی دارد دیده نمی شود.مهمترین بیماری هایی که منجر به کف پای صاف غیر قابل انعطاف می شوند چسبیده بودن استخوان های مچ پا (tarsal coalition) و استخوان تالوس عمودی (vertical talus) می باشند.
بیماری های دیگر عبارتند از:

روماتیسم کودکان (JIA)
شکستگی استئوکندرال مفاصل زیر مچ
بیماری های عصبی-عضلانی

چسبیده بودن استخوان های مچ پا (tarsal coalition):

ادامه مطلب :

https://goo.gl/Hf8XzP

دکتر مهران سلیمانها:
متخصص ارتوپدی – فوق تخصص جراحی زانو در رشت