آسیب های ورزشی زانو

مفصل زانو یکی از شایعترین مفصل هایی است که تحت آسیب های ورزشی زانو قرار می گیرد و بررسی های انجام گرفته نشان داده اند که بیشترین علت ناتوانی دائمی پس از آسیب های ورزشی ، به علت صدمه دیدگی زانو بوده است.

انواع مختلف آسیب های ورزشی زانو :مانند پارگی رباط های زانو ( رباط صلیبی قدامی، رباط صلیبی خلفی، رباط های جانبی داخلی و یا خارجی) ، پارگی منیسک، پیچ خوردگی خفیف زانو، شکستگی های زانو، صدمات مولتیپل و … به علت وارد آمدن نیرو و فشارهای چند جهتی به زانو حین ورزش پیش می آیند.شایعترین این آسیب ها، پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) است.


آسیب دیدگی ACL حین ورزش


شیوع آسیب های ورزشی زانو:

میزان رخداد و الگوی آسیب در ورزشکاران به عوامل زیر بستگی دارد:

نوع ورزش: ورزشهایی مانند فوتبال، اسکی و ورزشهای رزمی بیشترین میزان آسیب های ورزشی زانو را دارند.
جنسیت: معمولا زنان ورزشکار بیشتر از مردان در معرض صدمات زانو حین ورزش قرار می گیرند.
سن ورزشکار: صدمات زانو در جوانان ورزشکار ( ۲۹-۲۰ سال) بیشتر رخ می دهد.

علاوه بر این عوامل اصلی، فاکتورهایی نظیر جنس ، سن ، آمادگی جسمی ، اندازه و ضخامت لیگامانها در ورزشکار، برخوردی یا غیر برخوردی بودن آسیب، وضعیت سطح زمین بازی، نوع کفش ورزشی، میزان آگاهی مربیان و نحوه آموزش آنها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر آسیب های ورزشی زانو می باشند.


آسیب های ورزشی زانو

دوستان عزیز با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا روش های پیشگیری و راه های درمانی را بیان کنیم:

ادامه مطلب : https://goo.gl/aAcMTR

______________________________________

دکتر مهران سلیمانها:

متخصص ارتوپدی – فوق تخصص جراحی زانو در رشت