پارگی تاندون پاتلا به پارگی تاندونی می گویند که استخوان پاتلا را به استخوان تیبیا متصل می کند. تاندون پاتلا نقش مهمی در اکستنشن (باز شدن) اندام تحتانی ایفا می کند. این پارگی می تواند تمام عرض تاندون پاتلا و یا بخشی از آن را درگیر نماید. زمانی که پارگی کامل باشد تاندون کاملا از استخوان پاتلا جدا می شود. و بدون این اتصال بیمار زانوی خود را نمی تواند راست کند.پارگی تاندون پاتلا معمولا در محل اتصال این تاندون با استخوان پاتلا رخ می دهد، و همچنین ممکن است همراه کندگی قسمتی از استخوان پاتلا با تاندون کنده شود.


علل پارگی تاندون پاتلا

پارگی تاندون پاتلا معمولا به علت انقباض ناگهانی عضله چهارسر ران در حالتی که زانو خمیده است رخ می دهد. مهمترین علل آن عبارتند از:

ادامه مطلب : http://yon.ir/OSatS


دکتر مهران سلیمانها:

متخصص ارتوپدی – فوق تخصص جراحی زانو در رشت