با اضافه شدن دو فیلد نام و نام خانوادگی، شما می توانید علاوه بر داشتن نام کاربری لاتین، از نام نمایشی فارسی بهره مند شوید.


به طور مثال نام کاربری شما: «user1» و نام نمایشی شما: «کاربر جدید» خواهد بود.

موفق باشید