سلام بچه ها
یه تست هوشی ساده اما پیچیده!؟ :-\

آماده اید؟ L-)

خوب حواستون و جمع کنید ها !

.

.

.


5 = 1
25 = 2
125 = 3
625 = 4
.
.
.
.
.
5 = ؟

.

.
برای مشاهده جواب پائین بروید...
ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید …
.
.
.
.
جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد!
اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید:5=1نتیجه*گیری اخلاقی:مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید!