Dr. Shadi نوشته است:
فکر کنم شما هیچ کدامتان تا به حال در چنین شرایطی قرار نگرفته اید! یک رادیولوژی شلوغ که برای هر بیمار حدود 1-2 دقیقه بیشتر وقت نیست. تکنسینهایی بداخلاق که البته همین بداخلاقی به پیشرفت کارشان بسیار کمک می کند و یک فریاد بلند که شما را به داخل می خواند. :-ss :-ss تا وارد می شوی یک کاست در دستانت می بینی و در کسری از دقیقه مکانی که باید آن را نگه داری را برایت توضیح می دهند واز اطاق خارج می شوند :-s .
تازه! من اصلا در این مورد نگران خودم نیستم. نگران این هستم که چند خانم پرگننت ممکن است اینگونه تحت اشعه قرار بگیرند؟! و ......
<img src=" /> <img src=(" />


در ادامه :shock:
1:حق دادنی نیست گرفتنی است.
2:ترحم بر پلنگ تیز دندان جنایت بود بر گوسفندان
3: وامر بالمعروف وانها عن المنکر (تکلیف شرعی است) X(