دوستان اگر کسی در مورد هر کدوم از بیمارستان های دانشگاه اطلاعاتی داره لطفا بگه تا دوستان دیگه هنگام انتخاب بیمارستان، بتوانند با دانش بیشتری انتخاب کنند.