خوب باید دانست که آخرین(سومین) دندان آسیای یزرگ، دندان عقل (wisdom tooth) نامیده می شود.

سن رویش دندان عقل با بقیه دندان ها متفاوت است و از حدود هفده - هجده سالگی به بعد می باشد و دلیل نامیدن آن به اسم "دندان عقل" همین است.


تعداد دندان های عقل در هر فرد معمولا چهار عدد است که محل آنها ، انتهایی ترین دندان در سمت راست و سمت چپ فک بالا و فک پایین می باشد.
اما نكته جالب اين است كه در بعضی افراد ممكن است يك،*دو و يا هيچ*كدام از دندان*های عقل وجود نداشته باشند.به عبارتی اگر حدود بيست*وچهار، پنج سالتان شد و هنوز دندان عقلی در دهانتان نداشتيد بايد به دندان*پزشك مراجعه كنيد تا با گرفتن يك راديوگرافی، تكليف را معين كند: آيا دندان عقلی وجود ندارد و يا اينكه دندان*های عقل به*دليل عدم وجود فضای كافی،* در دهان رويش نيافته و به صورت باقی مانده*اند.


[CENTER DIR=RTL]
تصویر[/CENTER DIR]


[RIGHT DIR=RTL]دندان*های عقلی كه فضا براي رويش در دهان پيدا مي*كنند ممكن است به*طور كامل و در جای صحيح خود رويش يابند اما اگر فضای كافی براي رويش كامل اين دندان*ها وجود نداشته باشد ممكن است به*صورت نهفته بمانند و یا بصورت نيمه نهفته رويش پيدا كنند و نيز ممكن است اين دندان*ها به*صورت افقی و يا مورب نيز رشد یا رویش کنند.[/RIGHT DIR]
[CENTER DIR=RTL]تصویر[/CENTER DIR]آيا دندان عقل بايد كشيده شود؟
دندان عقلی كه در يك فك بزرگ و جادار، رويش كاملی پيدا كرده است و دارای شکل و فرم قرارگیری صحیح و درست است ، هیچ آسیبی به دندانهای مجاور و به لثه و مخاط اطرافش نمی رساند ، به خوبی مسواک می خورد ، گیر غذایی ایجاد نمی کند ، باعث تجمع میکروب ها و ایجاد پوسیدگی در دندانها و ایجاد التهاب و مشکل لثه نمی شود، خوب در این صورت این دندان عقل نه تنها نباید خارج شود بلکه باید از آن به عنوان یک دندان مهم و استراتژیک محافظت کرد.

ولی در صورتی که دندان های عقل هر کدام از مشکلات بالا را ایجاد کنند باید خارج شوند.

تشخیص این موارد به عهده دندانپزشک است که با گرفتن رادیوگرافی تمام جوانب را بررسی می نماید.