آریتمی نوشته است:
مثل اینکه این تاپیک خیلی خاک گرفته
اگه بخوایم از خاطرات بگیم که فراوونه اما چشم تا جایی که بتونم از مشکلات و ... میگم
اینکه از سال بالاییات متنفر باشی و هر روز با هم ورودیات بیای تو پاویون و غیبت اونا رو کنی فکر می کنم اتفاق رایجی باشه پس اون رو جز خاطراتم نمی ذارمشون
اما سعی می کنم از خاطرات خوشایند تر در آینده استفاده کنم

@};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};-