سلام به همه همکاران
کتاب با عنوان " اصول مشاوره در طب داخلی،مجموعه ای کامل جهت انجام مشاوره های قبل از جراحی" به بازار آمد . جهت تهیه کتاب به سایت http://www.adinehbook.com مراجعه فرمائید.