* مشاوره و آزمون تلفنی
Plan 1 :
برنامه ریزی ، پرسش و پاسخ :
در این Plan ، برنامه ریزی مطالعاتی انجام شده و ممتحن در بازه های زمانی مشخص با داوطلب تماس گرفته و آزمونی به صورت پرسش و پاسخ انجام خواهد شد.

----------------------------------
Plan 2 :
برنامه ریزی شخصی :
در این Plan مشاور یا پشتیبان ، بعد از بررسی شرایط داوطلب ، برنامه مطالعاتی مطابق ساعت ها و وضعیت ایشان ، تدوین می نماید و در بازه های زمانی مشخص پیگیر ساعات و نحوه مطالعه وی خواهد بود.
تماس و اطلاعات بیشتر :
لینک کانال: [url=http://t.me/dastyariscience]Telegram: Contact @dastyariscience[/url]