نقل قول نوشته اصلی توسط Student نمایش پست ها
دمانس: اختلال پیشرونده در عملکرد شناختی که با هوشیاری کامل رخ می دهد و به صورت مشکلات حافظه، توجه، تفکر و فهم در هوش بیمار اختلال ایجاد می کند.
اتیولوژی های دمانس می تواند بیماری های آلزایمر، دمانس عروقی، تروما به سر، دمانس مرتبط با الکل، هانتینگتون و پارکینسون باشد.