گروه استانها / حوزه يزد
89/10/29 - 11:46
شماره:8910290465

هيئت دولت در يزد-38:
دستجردي: يزد قطب بهداشت و درمان كشور است
خبرگزاري فارس: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: يزد به لحاظ شاخصه*هاي بهداشتي و درماني، يك قطب در كشور به شمار مي*رود.


تصویر

مرضيه وحيد دستجردي امروز در حاشيه سفر به شهرستان صدوق به دنبال سفرهاي دور سوم رياست جمهوري در گفت*وگو با خبرنگار فارس در يزد اظهار داشت: بهترين استان كشور هم*اكنون از نظر شاخص*هاي بهداشتي و درماني يزد است و اين استان هم به لحاظ تخت*هاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني و هم به لحاظ برخورداري از پزشكان متعهد و متخصص، در كشور سرآمد است.
وي افزود: اما در عين حال نقص*هايي نيز وجود دارد كه در تلاشيم بخشي از اين نقايص را با مصوبات اين سفر برطرف كنيم.
دستجردي با اشاره به مصوباتي كه در دور سوم سفرهاي استاني به يزد براي اين استان در حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در نظر گرفته مي*شود، عنوان كرد: امروز مصوبات خوبي در جلسه هيئت دولت داريم كه بر اين اساس احداث تعدادي بيمارستان براي استان در نظر گرفته مي*شود.
وي افزود: پيشنهاد توسعه بخش*هاي PICU و NICU، بخش پيوند كليه و ... نيز براي بيمارستان شهيد صدوقي نيز در اين جلسه مورد بررسي قرار مي*گيرد.
دستجردي از ديگر طرح*هايي كه در جلسه امروز هيئت دولت در يزد مورد بررسي قرار مي*گيرد به ايجاد تخت*هاي روانپزشكي، احداث اورژانس جاده*اي در سال آينده، احداث مراكز آموزشي نظير دانشكده پيراپزشكي در ابركوه و دانشكده پرستاري در اردكان، توزيع تجهيزاتي نظير سي*تي اسكن در بيمارستان*هاي شهرستان*هاي بافق، طبس و ابركوه،* ايجاد بخش اورژانس و بخش*هاي ارتوپدي در بيمارستان*ها و ... اشاره كرد.
وزير بهداشت همچنين عنوان كرد: حمايت از مشاركت خيران در احداث بيمارستان*ها و مراكز بهداشتي نيز ديگر مواردي قابل طرح در جلسه هيئت دولت است.
وي همچنين ايجاد خوابگاه*هاي دانشجويي، كتابخانه و ... براي دانشجويان را از ديگر اولويت*هاي مصوبات اين سفر برشمرد.
دستجردي عنوان كرد: مقداري اعتبار نيز براي كمك به بازسازي و به*سازي تمامي بيمارستان*ها و مراكز بهداشتي استان يزد اختصاص مي*يابد.
انتهاي پيام/ل10/ع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910290465