به نام دوست
این مجموعه که اکنون برای دانلود قرار داده شده است از سطح مبتدی و اصول اولیه شروع و تا تفسیر انواع بیماری های ریوی آموزش میدهد
انشاالله که مفید واقع شود

How to Interpret a CXR (Lesson 1 - An Introduction)_Full-HD

How to Interpret a CXR (Lesson 2 - A Systematic Method and Anatomy)_Full-HD

How to Interpret a CXR (Lesson 3 - Assessing Technical Quality)_Full-HD

How to Interpret a CXR (Lesson 4 - Airways, Bones, and Soft Tissues)_Full-HD

How to Interpret a CXR (Lesson 5 - Cardiac Silhouette and Mediastinum)_Full-HD

How to Interpret a CXR (Lesson 6 - Diaphragm and Pleura)_Full-HD

How to Interpret a CXR (Lesson 7 - Diffuse Lung Processes)_Full-HD

How to Interpret a CXR (Lesson 8 - Focal Lung Processes)_Full-HD

How to Interpret a CXR (Lesson 9 - Atelectasis, Lines, Tubes, Devices, and Surgeries)_Full-HD

لینک های دانلود در http://medicine-ir.mihanblog.com/post/12 قرار دارد


نظر یادتون نره
یا علی